PREZENTARE GENERALĂ


Societatea Academică de Construcţii “Profesor Anton Şesan” este o organizaţie profesională cu personalitate juridică, neguvernamentală, apolitică şi autonomă, având la bază principii democratice.


Scopurile fundamentale ale acesteia sunt:

  • întărirea legăturilor Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi cu absolvenţii din ţară şi de peste hotare;
  • sporirea prestigiului Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii şi a membrilor SACS;
  • promovarea progresului ştiinţific, tehnic şi economic în domeniul construcţiilor;
  • sprijinirea intereselor profesionale ale specialiştilor în construcţii;
  • stimularea legăturilor de colaborare ale Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi cu întreprinderi şi asociaţii profesionale din domeniul construcţiilor, universităţi, institute de cercetare şi comitete de specialişti;
  • susţinerea morală şi materială a unor acţiuni, care contribuie la realizarea obiectivelor menţionate anterior, precum şi la intensificarea şi popularizarea realizărilor membrilor societăţii;
  • perfecţionarea învăţământului de construcţii preuniversitar, universitar şi postuniversitar;
  • strângerea şi producerea de fonduri pentru susţinerea financiară a scopurilor prezentate mai sus.

Din SACS pot face parte membrii individuali (absolvenţi ai Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi şi ingineri absolvenţi ai altor facultăţi care s-au specializat postuniversitar, au obţinut titlul de doctor, activează permanent sau au activat în cadrul Facultăţii), membri individuali asociaţi (studenţi ai Facultăţii), membrii colectivi (instituţii, unităţi economice şi asociaţii) membrii de onoare (personalităţi în domeniul construcţiilor).