Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Studii universitare de master

Studii universitare de master

Studiile de master reprezintă al doilea ciclu de pregătire universitară avansată şi se adresează absolvenţilor care au obţinut în prealabil o diplomă de licenţă. În cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi funcţionează 10 programe de master acreditate ARACIS.

Nr. crt. Domeniul Specializarea Plan învăţământ
1 Inginerie Civilă și Instalații Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
2 Inginerie Structurală 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2018-2020
2019-2021
3 Ingineria Clădirilor 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
4 Inginerie Geotehnică 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
5 Inginerie Structurală - în limba engleză 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
6 Infrastructuri Moderne pentru Transporturi 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
7 Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2018-2020
2019-2021
8 Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
9 Evaluare şi Administrare Imobiliară * 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
10 Antreprenoriat imobiliar 2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021
11 Instalaţii pentru Construcţii 2014-2016
2015-2017
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2019-2021

* Pentru masterul Evaluare şi administrare imobiliară Facultatea de Construcţii şi Instalaţii a încheiat un acord de parteneriat cu Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR) pentru echivalarea formării profesionale în domeniul evaluării. Mai multe detalii aici.

Sala 14R Laborator de calcul

În urma absolvirii cursurilor de master sunt dobândite următoarele competenţe:

Planurile de învăţământ actuale pot fi descărcate şi consultate accesând linkurile de mai sus.