Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Studii universitare de licenta

Studii universitare de licenta

Corp RStudiile de licenţă reprezintă primul ciclu de pregătire universitară, se desfăşoară pe perioada a patru ani şi se finalizează prin obţinerea diplomei de inginer. Domeniile şi specializările din cadrul facultăţii sunt:

Domeniile şi specializările din cadrul facultăţii pentru programele universitare de licență sunt:

Primii 2 ani de studiu pentru primele trei specializări se desfăşoară pe baza aşa-numitului "trunchi comun", având la origine un plan de învăţământ unic. În această perioadă se realizează o pregătire generală în discipline fundamentale (matematică, fizică, chimie), dar şi în domenii cu specific ingineresc cum ar fi mecanică, rezistenţa materialelor, statică, desen tehnic şi grafică asistată pe calculator.

Specializarea Inginerie civilă pregăteşte ingineri capabili să proiecteze şi să realizeze construcţii civile (locuinţe individuale sau colective, clădiri de birouri, centre comerciale sau de afaceri, săli de spectacole, arene sportive etc.), industriale (hale de producţie, buncăre, turnuri de răcire, castele de apă, turnuri de televiziune etc.) şi agricole (silozuri, depozite, ferme agrozootehnice etc.).

Specializarea Căi ferate, drumuri şi poduri pregăteşte ingineri capabili să proiecteze şi să realizeze sisteme de cale ferată pentru transporturi, şosele, autostrăzi, poduri pentru trafic auto şi cale ferată.

Specializarea Instalaţii pentru construcţii pregăteşte ingineri capabili să proiecteze, să realizeze şi să exploateze instalaţiile necesare bunei funcţionări a clădirilor: instalaţii de încălzire, ventilare/climatizare, sanitare şi de gaze, frigorifice, electrice (de forţă şi iluminat), precum şi automatizarea acestora.

O componentă importantă a procesului didactic o reprezintă selectarea elementelor de bază, pe întreaga perioadă se studii, care în final să conducă la o anumită specializare. Datele iniţiale se pot modifica în timp datorită creşterii volumului de informaţii sau pentru a interveni asupra capacităţii de adaptare la noile situaţii care apar ca urmare a progresului ştiinţei şi tehnicii. Oricare ar fi motivele care conduc la modificări ale planurilor de învăţământ, fiecare promoţie îşi urmează ciclul început până la absolvire.

Planurile de învăţământ actuale pot fi descărcate şi consultate accesând linkurile de mai jos.

Specializarea Perioada
Inginerie civilă cu predare în limba română 2012-2016
2013-2017
2014-2018
2015-2019
2016-2020
2017-2021
Inginerie civilă cu predare în limba engleză 2012-2016
2013-2017
2014-2018
2015-2019
2016-2020
2017-2021
Căi ferate, drumuri şi poduri 2012-2016
2013-2017
2014-2018
2015-2019
2016-2020
2017-2021
Instalaţii pentru construcţii 2012-2016
2013-2017
2014-2018
2015-2019
2016-2020
2017-2021