Studii universitare de doctorat

Modelări numericePerfecţionarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susţinerea publică a tezei de doctorat şi obţinerea diplomei de Doctor se desfăşoară  în conformitate cu Legea învăţământului cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 14 din Legea nr. 288/24 iunie 2004, şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.

Departamentul "Şcolii Doctorale” a fost înfiinţat în data de 4 octombrie 2005 prin aprobarea Senatului Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi şi are în subordine 10 Scoli Doctorale, printre care şi cea de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii.

Incercare 1 Incercare 2
Incercare 3

Conducătorii de doctorat sunt profesori universitari care au titlul de doctor, atestaţi de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Link: Anunțuri despre admitere la Școala Doctorală.