Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Studii universitare de doctorat

Studii universitare de doctorat

Modelări numericePerfecţionarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susţinerea publică a tezei de doctorat şi obţinerea diplomei de Doctor se desfăşoară  în conformitate cu Legea învăţământului cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 14 din Legea nr. 288/24 iunie 2004, şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.

Departamentul "Şcolii Doctorale” a fost înfiinţat în data de 4 octombrie 2005 prin aprobarea Senatului Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi şi are în subordine 10 Scoli Doctorale, printre care şi cea de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii.

Incercare 1 Incercare 2
Incercare 3

Conducătorii de doctorat sunt profesori universitari care au titlul de doctor, atestaţi de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Link: Anunțuri despre admitere la Școala Doctorală.