Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Finalizare studii universitare de master

Finalizare studii universitare de master

SESIUNEA IUNIE 2018

Pentru Sesiunea de finalizare a programelor de master, iunie 2018, vă rugăm să consultați

 

arhivă:

SESIUNEA FEBRUARIE 2018

Pentru Sesiunea de finalizare a programelor de master, februarie 2018, vă rugăm să consultați

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

În vederea finalizării studiilor de master în Sesiunea septembrie 2017 programul este următorul

 

SESIUNEA IUNIE 2017

În vederea finalizării studiilor de master în Sesiunea Iunie 2017 vă rugăm să consultați următorul

 

SESIUNEA FEBRUARIE 2017

Înscrierea la examenul de disertație din sesiunea februarie 2017 se va putea face în perioada 25-26 ianuarie 2017 la Decanat. Pentru înscriere, vor fi prezentate următoarele documente:

  1. cerere de înscriere semnată de coordonatorul lucrării de disertaţie; la completarea cererii de înscriere, înainte de promoţia 2016, fiecare masterand va completa programul de studii absolvit la master (de exemplu, Ingineria clădirilor, Inginerie geotehnică, Evaluare şi administrare imobiliară, etc., după caz.);
  2. copie xerox faţă/verso după diploma de licenţă;
  3. 2 fotografii color, format 3/4 realizate pe hârtie fotografică.

Fişa de lichidare se va prezenta la eliberarea adeverinţei de master și a diplomei de bacalaureat, în jurul datei de 28 februarie 2017.

Examenul se va susține în zilele de 1-3 februarie 2017, conform programării de mai jos.

Nr.crt. Programul de studii Data susţinerii examenului de disertaţie Sala
1 Ingineria clădirilor 2 februarie 2017, ora 9,00 Sediul Departamentului CCI, et.1, sala  de şedinţe
2 Inginerie structurală 1 februarie 2017, ora 9,00 LC2
3 Inginerie geotehnică 3 februarie 2017, ora 9,00 Laboratorul de Fundaţii 1
4 Inginerie structurală - (Structural Engineering) 1 februarie 2017, ora 9,00 Sala 1.1. Corp R
5 Reabilitarea şi creşterea siguranţei construcţiilor 1 februarie 2017, ora 9,00 Sediul Departamentului Mecanica Structurilor
6 Materiale şi produse performante pentru construcţii 2 februarie 2017, ora 9,00 Sala Master Materiale
7 Infrastructuri moderne pentru transporturi 2 februarie 2017, ora 9,00 Laboratorul  Drumuri 2
8 Evaluare şi administrare imobiliară 3 februarie 2017, ora 9,00 Laborator Management 2.3. R
9 Management şi tehnologii speciale în construcţii 3 februarie 2017, ora 9,00 Laborator Management 2.3. R
10 Instalaţii pentru construcţii 2 februarie 2017, ora 9,00 Departamentul de Instalaţii, sala 2.1

Tematica pentru examenul de disertaţie diferă pentru fiecare specializare şi poate fi obţinută de la secretariatele departamentelor.

Comisiile de finalizare a studiilor universitare de master pentru sesiunea februarie 2017 pot fi consultate aici.

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Înscrierea la examenul de disertație din sesiunea septembrie 2016 se va putea face în perioada 14-26 septembrie 2016 la decanat. Pentru înscriere, vor fi prezentate următoarele documente:

  1. cerere de înscriere semnată de coordonatorul lucrării de disertaţie; la completarea cererii de înscriere, înainte de promoţia 2016, fiecare masterand va completa programul de studii absolvit la master (de exemplu, Ingineria clădirilor, Inginerie geotehnică, Evaluare şi administrare imobiliară, etc., după caz.);
  2. copie xerox faţă/verso după diploma de licenţă;
  3. 2 fotografii color, format 3/4 realizate pe hârtie fotografică.

Fişa de lichidare se va prezenta la eliberarea adeverinţei de master și a diplomei de bacalaureat, în jurul datei de 20 octombrie 2016.

Examenul se va susține în data de 19 septembrie 2016, conform programării de mai jos.

Nr.crt. Programul de studii Data susţinerii examenului de disertaţie Sala
1 Ingineria clădirilor 19 septembrie 2016, ora 9,00 Sediul Departamentului CCI, et.1, sala  de şedinţe
2 Inginerie structurală 19 septembrie 2016, ora 9,00 LC2
3 Inginerie geotehnică 19 septembrie 2016, ora 9,00 Laboratorul de Fundaţii 1
4 Inginerie structurală - (Structural Engineering) 19 septembrie 2016, ora 9,00 Sala 1.1. Corp R
5 Reabilitarea şi creşterea siguranţei construcţiilor 19 septembrie 2016, ora 9,00 Sediul Departamentului Mecanica Structurilor
6 Materiale şi produse performante pentru construcţii 19 septembrie 2016, ora 9,00 Sala Master Materiale
7 Infrastructuri moderne pentru transporturi 19 septembrie 2016, ora 9,00 Laboratorul  Drumuri 2
8 Evaluare şi administrare imobiliară 19 septembrie 2016, ora 9,00 Laborator Management 2.3. R
9 Management şi tehnologii speciale în construcţii 19 septembrie 2016, ora 9,00 Laborator Management 2.3. R
10 Instalaţii pentru construcţii 19 septembrie 2016, ora 9,00 Departamentul de Instalaţii, sala 2.1

Tematica pentru examenul de disertaţie diferă pentru fiecare specializare şi poate fi obţinută de la secretariatele departamentelor.

Comisiile de finalizare a studiilor universitare de master pentru sesiunea septembrie 2016 pot fi consultate aici.

 

SESIUNEA IUNIE 2016

Înscrierea la examenul de disertație din sesiunea iunie 2016 se va putea face în perioada 13-15 iunie 2016 la decanat. Pentru înscriere, vor fi prezentate următoarele documente:

  1. cerere de înscriere semnată de coordonatorul lucrării de disertaţie; la completarea cererii de înscriere, înainte de promoţia 2016, fiecare masterand va completa programul de studii absolvit la master (de exemplu, Ingineria clădirilor, Inginerie geotehnică, Evaluare şi administrare imobiliară, etc., după caz.);
  2. copie xerox faţă/verso după diploma de licenţă;
  3. 2 fotografii color, format 3/4 realizate pe hârtie fotografică.

Fişa de lichidare se va prezenta la eliberarea adeverinţei de master și a diplomei de bacalaureat, în jurul datei de 1 Iulie 2016.

Examenul se va susține în perioada 20-24 iunie 2016, conform programării de mai jos.

Nr.crt. Programul de studii Data susţinerii examenului de disertaţie Sala
1 Ingineria clădirilor 21 iunie 2016, ora 9,00 Sediul Departamentului CCI, et.1, sala  de şedinţe
2 Inginerie structurală 23 iunie 2016, ora 12,00 LC2
3 Inginerie geotehnică 22 iunie 2016, ora 11,00 Laboratorul de Fundaţii 1
4 Inginerie structurală - (Structural Engineering) 23 iunie 2016, ora 10,00 Sala 1.1. Corp R
5 Reabilitarea şi creşterea siguranţei construcţiilor 25 iunie 2016, ora 9,00 Sediul Departamentului Mecanica Structurilor
6 Materiale şi produse performante pentru construcţii 24 iunie 2016, ora 9,00 Sala Master Materiale
7 Infrastructuri moderne pentru transporturi 22 iunie 2016, ora 9,00 Laboratorul  Drumuri 2
8 Evaluare şi administrare imobiliară 25 iunie 2016, ora 9,00 Laborator Management 2.3. R
9 Management şi tehnologii speciale în construcţii 24 iunie 2016, ora 9,00 Laborator Management 2.3. R
10 Instalaţii pentru construcţii 22 iunie 2016, ora 9,00 Departamentul de Instalaţii, sala 2.1

Notă: datele scrise cu culoarea roșie au fost modificate deoarece 20 iunie 2016 este zi nelucrătoare (actualizările au fost făcute pe data de 6 iunie 2016).

Tematica pentru examenul de disertaţie diferă pentru fiecare specializare şi poate fi obţinută de la secretariatele departamentelor.

Comisiile de finalizare a studiilor universitare de master pentru sesiunea iulie 2016 pot fi consultate aici.