Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Finalizare studii universitare de licență

Finalizare studii universitare de licență

Examenele de diplomă se organizează, conform calendarului universitar 2017-2018, în trei sesiuni:

 1. sesiunea de vară, în luna iulie 2017
 2. sesiunea de toamnă, în luna septembrie 2017
 3. sesiunea de iarnă, în luna februarie 2018

Un examen nepromovat sau o probă nepromovată, după caz, se poate repeta într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente prevăzute în regulamentele universităţii şi stabilite conform legii.

 

SESIUNEA IULIE 2017

Înscrierea la examenul de diplomă se va face în perioada 26-30 iunie 2017. Pentru înscriere, vor fi prezentate următoarele documente:

 1. cerere de înscriere vizată de îndrumătorul de proiect;
 2. tema lucrării vizată de îndrumătorul de proiect;
 3. referatul îndrumătorului
 4. 2 fotografii color, format 3/4 realizate pe hârtie fotografică;
 5. copie după cartea de identitate.

Examenul de finalizare a studiilor se va desfăşura în conformitate cu articolul 4 din Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem Bologna) a Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Examenul de diplomă constă în două probe:

Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate. Test grilă în laboratoarele LC3, LC4 și LC5 și, eventual, în alte laboratoare. Data: luni 3 iulie 2017, după cum urmează:

Absolvenții se vor prezenta cu o jumătate de oră înainte de începerea testului și, la intrarea în sala de testare, se vor legitima cu carnetul de student adus la zi și/sau cartea de identitate.

Lista absolvenților înscriși la proba scrisă (Proba 1, test grilă) a examenului de diplomă, din data de 3 iulie 2017, cu precizarea orelor, sălilor și comisiilor corespunzătoare.

3 iulie 2017, orele 17. Rezultatele testelor grilă

Proba 2. Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă. Interval: 6-9 iulie 2017. Componența comisiilor de examen, sala, data și ora de începere a probei 2. Candidații care au promovat Proba 1 a examenului de Diplomă, vor trebui să se adreseze secretarilor de comisii pentru planificare privind ordinea intrării.

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Înscrierea la examenul de diplomă se va face intervalul 4-10 septembrie 2017 inclusiv. Pentru înscriere, vor fi prezentate documentele conform celor din Sesiunea Iulie 2017.

Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate. Test grilă. Data: luni 11 septembrie 2017, după cum urmează:

Absolvenții se vor prezenta cu o jumătate de oră înainte de începerea testului și, la intrarea în sala de testare, se vor legitima cu carnetul de student adus la zi și/sau cartea de identitate.

Proba 2. Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă. Miercuri 13 septembrie 2017.

Vă rugăm să consultați și informațiile de mai jos, (ALTE INFORMAȚII ..).

 

SESIUNEA FEBRUARIE 2018

Înscrierile se fac la Secretariatul Facultății de Construcții și Instalații în perioada 5-9 februarie 2018, între orele 8 și 15. Pentru înscriere, vor fi prezentate următoarele documente:

 1. cerere de înscriere vizată de îndrumătorul de proiect;
 2. tema lucrării vizată de îndrumătorul de proiect;
 3. referatul îndrumătorului
 4. 2 fotografii color, format 3/4 realizate pe hârtie fotografică;
 5. copie după cartea de identitate.

Examenul de finalizare a studiilor se va desfăşura în conformitate cu articolul 4 din Procedura de finalizare a studiilor universitare de licenţă (ciclul I – Sistem Bologna) a Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Examenul de diplomă constă în două probe:

Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate. Test grilă. Data: luni 12 februarie 2018, după cum urmează:

Absolvenții se vor prezenta cu o jumătate de oră înainte de începerea testului și, la intrarea în sala de testare, se vor legitima cu carnetul de student adus la zi și/sau cartea de identitate.

Proba 2. Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă. Data: miercuri 14 februarie 2018.  Componența comisiilor de examen, sala, data și ora de începere a probei 2. Candidații care au promovat Proba 1 a examenului de Diplomă, vor trebui să se adreseze secretarilor de comisii pentru planificare privind ordinea intrării.

La sfârșitul acestei pagini găsiți și ale informații utile referitoare la finalizarea studiilor universitare de licență.

 

ALTE INFORMAȚII UTILE REFERITOARE LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Media examenului de finalizare a studiilor se calculează ca medie aritmetică a notelor celor două probe, cu două zecimale, fără rotunjire. Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel puțin 6,00. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă este 5,00.

Pentru examenul de finalizare a studiilor se alocă 10 credite.

Proiectul cadru pentru cuprinsul proiectului de diplomă poate fi descărcat şi consultat accesând linkurile de mai jos:

Conţinutul proiectului de diplomă trebuie să cuprindă:

Studenții reînmatriculați îşi păstrează îndrumătorul din anii anteriori. Pentru situații particulare (cadru didactic pensionat etc.) vă rugăm să luați legătura cu domnul Prodecan prof. univ. dr. ing. Vasile Boboc.

Comisiile de finalizare a studiilor universitare de licență pentru sesiunea iulie 2017 vor fi anunțate în curând.

Pentru studiul propriu, absolvenții sunt rugați să consulte următoarele teste individualizate pe obiecte didactice (arhivate în câte un fișier de tip .zip pentru fiecare program de licență)