Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Finalizare studii universitare de licență

Finalizare studii universitare de licență

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Pentru Sesiunea de finalizare a programelor de licență,septembrie 2019, vă rugăm să consultați:


SESIUNEA IULIE 2019

Pentru Sesiunea de finalizare a programelor de licență, Iulie 2019, vă rugăm să consultați:


ALTE INFORMAȚII UTILE REFERITOARE LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ (”EXAMENUL DE DIPLOMĂ”)

Media examenului de finalizare a studiilor se calculează ca medie aritmetică a notelor celor două probe (Proba 1 - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate; Proba 2 - Prezentarea și susținerea proiectului de diplomă), cu două zecimale, fără rotunjire. Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel puțin 6,00. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă este 5,00.

Pentru examenul de finalizare a studiilor se alocă 10 credite.

Proiectul cadru pentru cuprinsul proiectului de diplomă poate fi descărcat şi consultat accesând linkurile de mai jos:

Conţinutul proiectului de diplomă trebuie să cuprindă:

Studenții reînmatriculați îşi păstrează îndrumătorul din anii anteriori. Pentru situații particulare (cadru didactic pensionat etc.) vă rugăm să luați legătura cu domnul Prodecan prof. univ. dr. ing. Vasile Boboc.

Pentru studiul propriu, absolvenții sunt rugați să consulte următoarele teste individualizate pe obiecte didactice (arhivate în câte un fișier de tip .zip pentru fiecare program de licență)


arhivă 2019

SESIUNEA FEBRUARIE 2019

Pentru Sesiunea de finalizare a programelor de licență, Februarie 2019, vă rugăm să consultați

Studenții anului IV sunt rugați să consulte Repartizarea la îndrumare diplomă 2018-2019


arhivă 2018

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Pentru Sesiunea de finalizare a programelor de licență, septembrie 2018, vă rugăm să consultați

SESIUNEA IULIE 2018

Pentru Sesiunea de finalizare a programelor de licență, iulie 2018, vă rugăm să consultați


Arhivă, anul 2017.