Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Finalizare studii universitare de licență

Finalizare studii universitare de licență

 

Repartizare la îndrumare diplomă 2018-2019

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Pentru Sesiunea de finalizare a programelor de licență, septembrie 2018, vă rugăm să consultați

 

SESIUNEA IULIE 2018

Pentru Sesiunea de finalizare a programelor de licență, iulie 2018, vă rugăm să consultați

 

ALTE INFORMAȚII UTILE REFERITOARE LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Media examenului de finalizare a studiilor se calculează ca medie aritmetică a notelor celor două probe, cu două zecimale, fără rotunjire. Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel puțin 6,00. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă este 5,00.

Pentru examenul de finalizare a studiilor se alocă 10 credite.

Proiectul cadru pentru cuprinsul proiectului de diplomă poate fi descărcat şi consultat accesând linkurile de mai jos:

Conţinutul proiectului de diplomă trebuie să cuprindă:

Studenții reînmatriculați îşi păstrează îndrumătorul din anii anteriori. Pentru situații particulare (cadru didactic pensionat etc.) vă rugăm să luați legătura cu domnul Prodecan prof. univ. dr. ing. Vasile Boboc.

 

 

Arhivă, anul 2017.