Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Practică

Practică

În vederea efectuării practicii de vară a anului universitar 2016-2017, toți studenții sunt rugați să folosească

- ANUNȚUL privind programul instruirii studenților (pag.1)
- Repartizarea grupelor pentru practică (pags. 2 și 3) 
- Adeverințe tip (pag. 4)
- Programa Analitică an I (pag. 5)
- Convențiile de practică (pags. 6 și 7).