Premiile Profesionale Carpatcement

Începând cu anul 2005, Carpatcement Holding organizează în fiecare an un concurs cu premii substanțiale având ca scop stimularea profesionala individuala a studenților din învăţământul superior de construcţii aflaţi în anul III de studiu, învăţământ de zi.

Bibliografia de concurs constă în literatură tehnică de specialitate postată pe site-ul nostru http://www.heidelbergcement.ro/bibliografie.html

Premiile se acordă în bani şi sunt echivalentul în lei la cursul BNR din ziua susţinerii concursului a:

Toți participanții care obțin peste 30 puncte (din totalul de 50 posibile) primesc o scrisoare de recomandare din partea S.C. Carpatcement Holding S.A. .

Toţi participanții vor primi materiale de promovare Carpatcement.

Regulamentul concursului poate fi descărcat de pe site-ul: http://www.heidelbergcement.ro/regulament-de-concurs.html

 Testul se va susține în data de 19 noiembrie 2015, ora 14.00, în sala IC A1. Formularul de înscriere poate fi găsit la http://www.heidelbergcement.ro/images/stories/other_files/premii_profesionale_cch/formular_inscriere_2015.doc şi trebuie transmis la adresa concurs@carpatcement.ro cu cel puțin 3 zile înainte de susținerea testului.

Testul constă în 50 întrebări tip grilă, cu 4 posibile răspunsuri corecte. Fiecare răspuns corect este notat cu un punct (nu se acordă subunităţi pentru răspunsuri parţial corecte).   Pentru a se putea organiza Concursul, este necesară înscrierea a cel puțin 15 (cincisprezece) şi prezenţa la test a cel puţin 10 (zece) participanți acceptaţi în concurs.

Pentru întrebări referitoare la concurs vă rugăm sa ne scrieţi pe adresa concurs@carpatcement.ro .