Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Tabere studențești 2018. Calendar, metodologie, formular de înscriere

01.05.2018 11:05

Calendarul procesului de selectie a studenților care pot beneficia de un loc în programul național „Tabere studențești 2018” organizat de Ministerul Tineretului și Sportului

În vederea participării în cadrul  programului „Tabere studențești 2018” studenții Facultății de Construcții și Instalații care doresc să beneficieze de un loc în tabără, sunt invitați să consulte Metodologia privind organizarea și desfășurarea programului național de „Tabere Studențești 2018” anexată prezentului anunț și să depună la secretariatul facultății cererea de înscriere (Anexa 4) însoțită de documente justificative până cel târziu 22 mai 2018.

Sunt eligibili să participe la programul „Tabere Studențești 2018” studenții Facultății de Construcții și Instalații înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență de la ciclurile de studii licență și masterat care sunt integraliști.

Situația școlară analizată pentru selecție este pentru anul universitar 2016-2017 pentru studenții din anii II-IV respectiv Master 2 și semstrul I al anului univ. 2017-2018 pentru studenții din anul I (licență și master).

Activitățile suplimentare se vor considera doar cele desfășurate în anul universitar 2017-2018 indiferent de anul de studiu.

Pentru  selecția și distribuiriea locurilor de tabără, activităile se vor desfășura după următorul calendar:

Notă: Vom reveni cu un anunț cu privire la data exactă a ședinței de împărțire a taberelor funcție de furnizarea locațiilor și a seriilor aferente Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași de către Casa de Cultură a Studenților.