Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Tabere 2019. ANUNȚ important

18.04.2019 11:04

            În atenția studenților Facultății de Construcții și Instalații care doresc să aplice pentru un loc în programul de tabere de vară „Tabere studențești” organizat de Ministerul Tineretului și Sportului, 2019.

            În vederea ocupării unui loc de tabără, vă rugăm să aveți în vedere următoarele documente:

Notă:

1.Cererile completate, însoțite de documente justificative (diplome, certificate etc) care să ateste activități extracuriiculare, se depun la Decanatul Facultății de Construcții și Instalații în perioada 19.04.2019-17.05.2019.

2.Aplicanții pentru un loc de tabără trebuie să fie integraliști pe anul universitar 2017-2018 sau pe primul semestru al anului universitar 2018-2019 (pentru studenții înmatriculați în anul I la ciclul de licență sau master)

3.Activitățile extracurriculare luate în considerare trebuie să se fi desfășurat în anul universitar 2018-2019

 

Decan,

Conf. univ. dr. ing. Vasilică Ciocan