Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Selecție studenți ERASMUS+ outgoing_sem. 1_2019-2020

27.02.2019 12:02

MOBILITĂŢI ERASMUS+ K103

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Selecţia studenților pentru mobilități ERASMUS+ K103 pentru anul univ. 2019/2020, sem. I, va avea loc în data de 18 martie 2019, la ora 1200, în sala de ședințe de la Secretariatul Facultății de Construcții și Instalații (Decanat), conform criteriilor de eligibilitate şi de selecție hotărâte la nivelul Universităţii Tehnice “Gh. Asachi” din Iaşi, http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.PRI.01.htm.

Înscrierea şi depunerea dosarelor de aplicație pentru mobilități ERASMUS+, se va face în perioada   4 MARTIE 2019 – 17 MARTIE 2019, la Decanat – dna Secretar Vatră Rodica. Cererea de înscriere se găsește la Anexa 2 din procedura sus-amintită.

Dosarul va cuprinde: o cerere tip cu specificarea universității gazdă solicitate,  o adeverință de studii cu mențiuni referitoare la situația solicitantului privind promovarea examenelor/colocviilor, un Curriculum Vitae, certificat de competențe lingvistice şi o scrisoare de motivație.

Criterii de eligibilitate:

- solicitantul să fie student al Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi;

- să fie absolvent al primului an de studiu (nu se aplică studenţilor care  solicită efectuarea de stagii de plasament)

- un student poate beneficia  de maxim 12 luni de mobilitate/ciclu de învăţământ (licenţă, master sau doctorat), indiferent de tipul stagiului (studiu sau plasament)

- să prezinte un certificat de competenţe lingvistice (Certificatele de competență lingvistică -engleză, franceză, germană pentru studenții Erasmus+ outgoing pot fi eliberate de catre Centrul  Linguatek din cadrul Catedrei de Limbi Straine TUIASI, ICPM ,  etajul 5, d-na lect.dr. Lucia Tudor)

Detalii pentru criteriile de eligibilitate, criteriile de selecţie precum şi alte informaţii generale sunt prezentate pe site-ul Facultății de Construcții și Instalații, precum și pe site-ul Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași, secțiunea ERASMUS.

Lista universităţilor partenere care au încheiat acorduri ERASMUS cu Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi este prezentată la adresa http://www.international.tuiasi.ro/erasmus/erasmus-agreements-k103/faculty-of-civil-engineering-and-building-services

                                                                                          Coordonator ERASMUS,

                                                                                    Conf. univ. dr. ing. Gabriel OPRISAN

(actualizare din 18.2.2019, 14.20h)