Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

PRECAZĂRI 2018-2019

13.06.2018 14:06

Calendarul procesului de precazare este următorul:

(în formularea contestației, studenții sunt rugați să specifice anul de studiu actual, grupa/specializarea și natura problemei pe care o contestă)

NOTE:

*        La procesul de precazare participă studenţii din anul I-III (ciclul de licenţă) respectiv studenţii masteranzi anul I.

**      Pentru a fi eligibili să participe la procesul de precazare, studenţii trebuie să fie integralişti pe toţi anii de studiu, cu menţiunea că punctajul calculat se alcătuieşte fără să se ţină cont de nota de la practică pentru anul universitar 2017- 2018.

***    Punctajul se calculează fără a se ține cont de disciplinele facultative.

**** Cererile tip în vederea precazării se pot descărca în format electronic de pe site-ul  facultăţii de la secțiunea anunțuri studenți/precazări (www.ce.tuiasi.ro ) sau se găsesc în format fizic la Decanatul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii şi la Xerox Stef.

Punctajele se calculează astfel:

 

COMISIA DE CAZARE