Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

PRECAZARE 2019-2020. ANUNȚ inițial

08.06.2019 10:06

ANUNȚ

În atenţia studenţilor Facultății de Construcții și Instalații care doresc să participe la procesul de precazare pentru anul universitar 2019-2020

         Calendarul procesului de precazare este următorul:

(în formularea contestației, studenții sunt rugați să specifice anul de studiu (actual), grupa/specializarea și natura problemei pe care o contestă)

NOTA:

*        La procesul de precazare participă studenţii din anul I-III (ciclul de licenţă) respectiv studenţii masteranzi anul I.

**      Pentru a fi eligibili să participe la procesul de precazare, studenţii trebuie să fie integralişti pe toţi anii de studiu, cu menţiunea că punctajul calculat se alcătuieşte fără să se ţină cont de nota de la practică pentru anul universitar 2019- 2020.

***    Punctajul se calculează fără a se ține cont de disciplinele facultative.

**** Cererile tip în vederea precazării se pot descărca în format electronic de pe site-ul  facultăţii de la secțiunea studenți/informații generale/cazare sau se găsesc în format fizic la Decanatul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii.

Punctajele se calculează astfel:

COMISIA DE CAZARE