Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Orar, sem II, 2017-2018

10.02.2018 13:02

10 februarie 2018, orele 13.30. Notă. Orarul Semestrului II al Anului Universitar 2017-2018 nu este definitiv. Mici schimbări pot apărea în primele zile ale semestrului. De aceea vă rugăm să reveniții pentru a lua la cunoștință eventualele modificări.

Modificări ulterioare datei de 10.02.2018: 12.02.2018, 9.45h; 12.02.2018, 15.50h; 14.02.2018, 10.50h; 14.02.2018, 13.45h; 14.02.2018, 14.08h; 20.02.2018 15.25h; 01.03.2018 15.05h; 10.03.2018 10:15

Programe universitare de licență:

 1. Orar semi-Anul I A, Inginerie Civilă (în limba română)
 2. Orar semi-Anul I B, Inginerie Civilă (în limba română)
 3. Orar Anul I, Inginerie Civilă (în limba engleză)
 4. Orar Anul I, Ingineria Instalațiilor
 5. Orar Anul II, Inginerie Civilă (în limba română)
 6. Orar Anul II, Inginerie Civilă (în limba engleză)
 7. Orar Anul II, Ingineria Instalațiilor
 8. Orar Anul III, CCIA
 9. Orar Anul III, Inginerie Civilă (în limba engleză)
 10. Orar Anul III, CFDP
 11. Orar Anul III, Ingineria Instalațiilor
 12. Orar Anul IV, CCIA
 13. Orar Anul IV, Inginerie Civilă (în limba engleză)
 14. Orar Anul IV, CFDP
 15. Orar Anul IV, Ingineria Instalațiilor

Programe universitare de master.

 1. Antreprenoriat Imobiliar și Evaluare și Administrare Imobiliară
 2. Ingineria Clădirilor și Instalații pentru Construcții
 3. Inginerie Geotehnică și Infrastructuri Moderne pentru Transporturi
 4. Inginerie Structurală (în limba engleză)
 5. Management și Tehnologii Speciale în Construcții și Materiale și Produse Performante pentru Construcții

Detalii privind poziţionarea sălilor se pot obţine aici. Studenții sunt rugați să ceară ajutorul consilierilor de an, al tutorilor de grupe sau al oricărui alt cadru didactic pentru nelămuriri legate de orar.