Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Anunțuri

Candidaturi pentru Consiliul Facultății, februarie 2018

Pentru postul rămas liber de membru în Consiliul Facultății de Construcții și Instalații s-au înscris următoarele cadre didactice din cadrul Departamentului de Construcții Civile și Industriale: conf.dr.ing. Radu-Aurel Pescaru - link fișier cuprinzând CV șef lucr.dr.ing. Laura Dumitrescu - link fișier cuprinzând CV  șef lucr.dr.ing. Daniel Covatariu&n...

Detalii aici

Proiectul C.I.V.I.C. Anunț 2 - lista studenților selectați

Decizie de atribuire În urma Invitației de Participare din data de 11.01.2018 pentru atribuirea serviciilor de tutoriat pentru studenții din anul I în cadrul proiectului ROSE, sub-proiectul C.I.V.I.C. și a evaluării dosarelor primite, au fost selectați următorii studenți: 1. Babei George Marian 2. Barbacaru Ioana Lavinia 3. Broșteanu Ionuț Alexandru  4. Chercheja S...

Detalii aici

Proiectul C.I.V.I.C. Anunț 1 - achiziții servicii de consultanță

În cadrul proiectului ROSE, sub-proiectul CIVIC nr. 65/SGU/NC/I al Facultății de Construcții și Instalații, se vor achiziționa servicii de consultanță pentru activități de susținere de workshop-uri în domeniul ingineriei civile pe următoarele teme: „Competențe antreprenoriale în construcții”, respectiv „Construcții verzi”. Informații privin...

Detalii aici

Granturi interne UTI

Prorectoratul Cercetare, Dezvoltare și Inovare ne-a transmis Metodologia privind acordarea/derularea granturilor interne de cercetare în Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Competiția 2017-2018, și formularele anexate Metodologiei, aprobate in ședința Consiliului de Administrație din 08.02.2018. Documentele atașate sunt următoarele: Metodologie gr...

Detalii aici

Orar, sem II, 2017-2018

10 februarie 2018, orele 13.30. Notă. Orarul Semestrului II al Anului Universitar 2017-2018 nu este definitiv. Mici schimbări pot apărea în primele zile ale semestrului. De aceea vă rugăm să reveniții pentru a lua la cunoștință eventualele modificări. Modificări ulterioare datei de 10.02.2018: 12.02.2018, 9.45h; 12.02.2018, 15.50h; 14.02.2018, 10.50h; 14.02.2018, 13.45h; ...

Detalii aici