Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Anunțuri

Programarea examenelor din sesiunea ianuarie-februarie 2017

Programarea sesiunii de examene 14 ianuarie - 5 februarie 2017 se găsește în meniul   > Acasa > Studenți > Informații generale > Examene ...

Detalii aici

Ordinul MENCS 6129/20.12.2016. Standarde minimale

Pe site-ul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice sunt publicate: Hotărârea Nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior. Text în vigoare începând cu data de 11 februarie 2013. Ordinul 6129/20.12.2...

Detalii aici

Începere proiect EFECON

Proiectul EFECON anunță oficial demararea acestuia. Proiectul ”Produse și tehnologii ecoinovatoare pentru eficiență energetică în construcții” (EFECON) este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Componenta 1 - Apel: POC/71/1/4/ Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer ...

Detalii aici

BURSE sociale, semestrul II, 2016-2017

În vederea depunerii unui dosar pentru solicitarea de bursă socială, consultați explicațiile din următorul Fișier din data de 08 februarie 2017 referitor la: Actele necesare, Cerere, Declarație de venituri, Informații pentru studenții proveniți de la casele de copii, Studenții care fac cerere de bursă socială pentru prima dată. ...

Detalii aici

ORAR semestrul II, 2016-2017

A început redactarea Orarului pentru semestrul al II-lea al anului universiatar 2016-2017. Pe măsură ce vor fi primite, componentele orarului vor fi afișate. Vă rugăm să le consultați cu atenție și să trimiteți eventualele observații la adresa fci.iasi@gmail.com. ...

Detalii aici