Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Anunțuri

ZIle libere, 14 și 18 aprilie 2017

Conform calendarului anului universitar 2016-2017 Ziua de vineri, 14 aprilie 2017, este zi liberă pentru studenții și salariații universității. Activitățile didactice și nedidactice din această zi se recuperează sâmbătă, 1 aprilie 2017. Ziua de marți, 18 aprilie 2017, este zi liberă pentru salariații universității. Activitățile nedidactice din această z...

Detalii aici

Cercuri științifice studențești și concursuri profesionale. 6-19 mai 2017

Conform Calendarului anului universitar 2016-2017 al Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași în perioada 6-19 mai 2017 se pot organiza cercuri științifice studențești și concursuri profesionale. Cadrele didactice și studenții sunt rugate/rugați să facă demersurile necesare la conducerile departamentelor și a facultății pentru organizarea și desfășura...

Detalii aici

Programul ”Euro 200”, 2017

Programul “EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2017. Decizia Rectorului și Adresa MEN referitoare la Programul Euro 200 Formular - cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator. ...

Detalii aici

Susținere SACS 2017. Formular 230

Documentul anexat reprezintă Declarația 230-Cererea privind destinația sumei de până la 2% din impozitul anual. În vederea susținerii Societatii Academice de Construcţii “Profesor Anton Șesan”,  listați documentul și completați-l cu datele dumneavoastră. Formularul completat trebuie depus la secretariatul departamentului din care faceți parte p&a...

Detalii aici

Structuri cu Zăbrele. Concurs pentru studenți și elevi. 4-6 mai

Ediția a VI-a a Concursului Experimental ”Structuri cu Zăbrele” va avea loc între 4 și 6 mai 2017 la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași. În acest an se acceptă, pe lângă studenți, și participarea unor echipe cuprinzând elevi. Pentru înscrierea la concurs, s-a creat un document/formular Google. Data limită pentru înscrie...

Detalii aici