Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Anunțuri

Proiectul C.I.V.I.C. Anunț 2 - lista studenților selectați

Decizie de atribuire În urma Invitației de Participare din data de 11.01.2018 pentru atribuirea serviciilor de tutoriat pentru studenții din anul I în cadrul proiectului ROSE, sub-proiectul C.I.V.I.C. și a evaluării dosarelor primite, au fost selectați următorii studenți: 1. Babei George Marian 2. Barbacaru Ioana Lavinia 3. Broșteanu Ionuț Alexandru  4. Chercheja S...

Detalii aici

Proiectul C.I.V.I.C. Anunț 1 - achiziții servicii de consultanță

În cadrul proiectului ROSE, sub-proiectul CIVIC nr. 65/SGU/NC/I al Facultății de Construcții și Instalații, se vor achiziționa servicii de consultanță pentru activități de susținere de workshop-uri în domeniul ingineriei civile pe următoarele teme: „Competențe antreprenoriale în construcții”, respectiv „Construcții verzi”. Informații privin...

Detalii aici

Granturi interne UTI

Prorectoratul Cercetare, Dezvoltare și Inovare ne-a transmis Metodologia privind acordarea/derularea granturilor interne de cercetare în Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Competiția 2017-2018, și formularele anexate Metodologiei, aprobate in ședința Consiliului de Administrație din 08.02.2018. Documentele atașate sunt următoarele: Metodologie gr...

Detalii aici

Internship în Inginerie Civilă în Polonia

Universitatea Biesko Biala din Polonia oferă, pentru studenții care doresc, internship in Inginerie Civilă, în perioada 15 iunie - 17 septembrie 2018. Termen de depunere a cererilor - 10 aprilie 2018. Detalii, în fișierul pdf atașat.  Textul mesajului primit este următorul: ”Dear Coordinators, Partners and Colleagues, University of Bielsko-Biala, ...

Detalii aici

Alegeri pentru un membru în Consiliul Facultății

Conform deciziei Consiliului Facultății din data de 5 februarie 2018, se organizează alegeri pentru un post vacant de cadru didactic rămas liber prin pensionarea doamnei conf.dr.ing. Maricica Vasilache de la Departamentul Construcții Civile și Industriale. Desfășurarea alegerilor se face după următorul program: înscrierea candidaților (de la Departamentul CCI), pân...

Detalii aici