Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Anunțuri

Finalizare studii de licență 2018. Rezultatele la testele griă

În urma susținerii Probei 1 la Examenul de Finalizare a Studiilor Universitare de Licență 2018 din ziua de 2 iulie 2018, se prezintă următorul fișier cuprinzând: Rezultatele la Proba 1 (”Test de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate” - test grilă) a Examenului de Finalizare a Studiilor Universitare de Licență 2018 Notă. Candid...

Detalii aici

Finalizare studii de licență 2018. Programarea la testele griă

Programarea pentru Proba 1 (”Test de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate” - test grilă) a Examenului de Finalizare a Studiilor Universitare de Licență 2018, se va desfășura după cum urmează: Luni 2 iulie 2018, orele 10.00. Specializarea CCIA - în laboratoarele de calcul: LC3, LC4, LC5 Specializarea Inginerie Civilă engleză - &i...

Detalii aici

Completarea comisiilor CNATDCU, mandatul 2016-2020

Cadrele didactice care îndeplinesc condițiile cerute, sunt rugate să își depună candidatura la calitatea de membru al CNATDCU, în conformitate cu Adresa MEN 9745/20.6.2018. ...

Detalii aici

CAZARE 2018-2019. Precazări, listă finală

TABEL NOMINAL CU STUDENŢII CARE INDEPLINESC CONDIŢIA DE PRECAZARE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019: - LISTĂ FINALĂ - în urma contestațiilor.   ...

Detalii aici

CAZARE 2018-2019. Liste provizorii precazare

În vederea precazării pentru anul universitar 2018-2019, vă rugăm să consultați lista provizorie întocmită în ordinea descrescătoare a punctajului. În cazul în care nu vă regăsiți pe listă dar ați depus cerere la decanat și aveți neclarități, puteți depune contestaţie pe adresa de e-mail : cazariconstructii2018.2019@gmail.com  pâ...

Detalii aici