Anunțuri

Zi liberă, 14 octombrie 2016.

EXTRAS  nr. 10 din procesul verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 11 Octombrie 2016:       Consiliul de Administraţie hotărăşte că ziua de 14 octombrie 2016 este liberă, cu recuperare în ziua de Sâmbătă, 22 octombrie 2016, activitatea didactică putând să se recupereze şi în perioada 24 - 28 octombrie 2016,...

Detalii aici

Gradații de merit 2016-2021. Proceduri.

Conform hotărârilor Consiliului Facultății din data de 17 octombrie 2016, orele 14.00, s-au stabilit: A) Gradațiile de merit pentru cadre didactice se atribuie conform următoarelor reglementări Procedura privind acordarea gradațiilor de merit POB 44 Anexa 1 _ Grila acordare punctaje Anexa 2 _ Apreciere sintetica Anexa 3 _ Raport clasament candidati ...

Detalii aici

Erasmus 2016-2017. Informații suplimentare

11 octombrie 2016. Anunț important, cu informații suplimentare. ...

Detalii aici

Erasmus 2016_2017

Pentru anul universitar 2016-2017, au fost actualizate listele de universități partenere. Pentru alte detalii, vă rugăm să consultați Informații Erasmus pentru studenți Informații Erasmus pentru cadre didactice În curând se vor stabili comisiile de selecție și datele de interviu.   ...

Detalii aici

INTERNSHIP la Decanat

Decanatul Facultății de Construcții și Instalații din Iași anunță necesitatea de angajare prin Internship pe durata Semestrului I a anului Universitar 2016-2017, conform: Anunț internship la Decanatul Facultății de Construcții și Instalații din Iași , sem. I, 2016-2017 Atenție! Dosarele candidaților se vor depune la Secretariatul Facultății, la doamna secretar ș...

Detalii aici