Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Internship la Decanat, semestrul I, 2017-2018

07.09.2017 13:09

Studenții Facultății de Construcții și Instalații au posibilitatea de a urma un internship în cadrul Decanatului facultății în semestrul întâi al anului universitar 2017-2018.

Ca stagiari, studenții se pot implica în activități specifice din cadrul Decanatului FCI și să lucreze alături de persoane din conducerea facultății și personalului Decanatului, acumulând experiență relevantă în muncă.

Se oferă o bursă specială de 350 de lei/lună, care poate fi cumulată cu bursa de studiu sau bursa socială. Primele două săptămâni sunt considerate perioadă de probă. La sfârșitul stagiului se primește un certificat care atestă activitatea desfășurată.

Activitățile avute în vedere:

Programul de lucru este flexibil, pentru a îmbina armonios activitățile profesionale cu participarea la cursuri, seminarii și laboratoare. În total, se lucrează 20 de ore pe săptămână.

Stagiul se va desfășura pe parcursul semestrului întâi din anul universitar 2017-2018 fără perioada de sesiune.

Dosarele de înscriere se depun la Decanatul Facultății de Construcții și Instalații, în intervalul 25-29 septembrie 2017, între orele 8 și 14. Dacă dosarul este complet, candidatul va susține un interviu luni, 2 octombrie 2017, orele 12.00, la Decanat.

Conținutul dosarului de candidatură:

Candidații trebuie sa aibă cunoștințe de operare în Word și Excel.

Pentru informații suplimentare, trimiteți e-mail la adresa decanat@ce.tuiasi.ro, sunați la numărul de telefon 0232/701427 sau veniți direct la Decanatul FCI.