Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Cazări după 16 septembrie 2018

10.09.2018 15:09


ANUNŢ

În atenţia studenţilor Facultății de Construcții și Instalații care au locuit în Campus pe perioada vacanței de vară și care doresc să rămână cazați după data de 16 Septembrie 2018.

Conform procedurii de cazare a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, studenții care au locuit pe perioada vacanșei de vară în căminele din Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” pot rămâne cazați și după data de 16 Septembrie 2018 doar dacă facultatea la care studiază le asigură repartiția finală după această dată pentru întreg anul universitar 2018-2019.

În cazul studenților Facultății de Construcții și Instalații, se va asigura repartizarea finală în condițiile specificate mai sus, următoarelor categorii de studenți care au locuit în capus pe perioada vacanței de vară:
 studenții care s-au precazat la finalul lunii iunie 2018 – se vor muta în camera în care au primit repartiție;
 Studenții doctoranzi (anii II-III pentru anul universitar 2018-2019) – funcție de situația transmisă de Școala Doctorală a Facultății de Construcții și Instalații – își vor păstra camera în care locuiesc
 Studenții Familiști – funcție de situația școlară și situația socială – își vor păstra camera în care locuiesc
 Studenții integraliști la data de 13 Septembrie 2018 – vor primi repartiție funcție de situația școlară
 Studenţii neintegralişti - funcție de situația școlară

Cum va trebui să procedeze studenții mai sus menționați pentru a primi repartiția finală:
1. Studenții vor descărca formularul anexat prezentului anunț și îl vor viza la administrația căminului în care au locuit pe perioada vacanței de vară;
2. Se vor prezenta Vineri, 14 Septembrie 2018 începând cu ora 11:00 la Decanatul Facultății de Construcții și Instalații pentru a primi repartiția funcție de situația școlară;
3. Vor prezenta cererea semnată de la Facultate la administrația căminului unde au primit repartiție pentru a se caza.

NOTE:
1. Indiferent dacă studenții primesc repartiția finală pe data de 14 septembrie, se vor prezenta în perioada 27-30 septembrie (funcție de ziua în care vor fi programați) la Comisia de cazare pentru a-și ridica/viza cererea pentru anul universitar 2018-2019
2. În cazul în care repartiția alocată studentului la data de 14 Septembrie, funcție de situația școlară la momentul respectiv, nu este acceptată, studentul poate să refuze această repartiție, se decazează și vine în intervalul 27-30 septembrie (funcție de când este programat) pentru a primi repartiția cu situația școlară de la acel moment.

10.09.2018
COMISIA DE CAZARE

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII
Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr. 1, Iaşi, cod 700050
Tel: 0232278683, 0232254638, Tel/Fax: 0232233368
E-mail:decanat@ce.tuiasi.ro, Web: www.ce.tuiasi.ro