Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

CAZARE 2018-2019. Liste provizorii

24.09.2018 22:09

Mai jos puteți consulta listele provizorii în vederea cazării pentru anul universitar 2018-2019 în limita locurilor disponibile alocate Facultății de Construcții și Instalații.

Toate informațiile cu privire la întocmirea listelor se găsesc în fiecare document afișat, funcție de categoria de studenți (precazați, integraliști, neintegraliști, admiși în anul I, Români de pretutindeni respectiv cetățeni din spațiul nonUE).

Note referitoare la listele provizorii:

Studenții care nu pot fi prezenți la repartizarea locurilor vor fi reprezentanți de părinți/frați sau de orice altă persoană care deține o procură din partea acestora, semnată sub declarație proprie de titularul locului de cazare.

Amintim calendarul cazărilor (a se vedea și anunțul anterior):

Studențiilor care au depus solicitare de precazare - se prezintă cu buletinul

Studențiilor admiși în anul I la ciclul de licență – se prezintă cu buletinul și cu cererea anexată prezentului anunț ( cerere cazare studenți necăsătoriți )

Studențiilor căsătoriți – se prezintă cu buletinul, dosarul se depune cnform calendarului explicat mai jos în anunț ( cerere cazare studenți căsătoriți )

Studenților doctoranzi – se prezintă cu buletinul și cererea anexată prezentului anunț (cerere cazare studenți necăsătoriți)

Studenților integraliști în sesiunea de examinare din septembrie 2018 (anii de studiu II, III, IV și Master II – an universitar 2018-2019) - se prezintă cu buletinul și cu cererea anexată prezentului anunț ( cerere cazare studenți necăsătoriți );

Studenților admiși în anul I la ciclul de masterat anul universitar 2018-2019 - se prezintă cu buletinul și cu cererea anexată prezentului anunț ( cerere cazare studenți necăsătoriți )

Studenților neintegraliști (în limita locurilor disponibile) - se prezintă cu buletinul și cu cererea anexată prezentului anunț ( cerere cazare studenți necăsătoriți )

Studenților neintegraliști (în limita locurilor disponibile) - se prezintă cu buletinul și cu cererea anexată prezentului anunț ( cerere cazare studenți necăsătoriți )

 

NOTA:

0. Ridicarea repartiției de la facultate și cazarea la cămin se poate face doar de titularul repartiției sau de o persoana împuternicita prin procură notarială.

1.Situația școlară luată în calcul la întocmirea listelor este cea încheiată la 21 septembrie 2018;

2. Cererile tipizate cât și componența dosarului de cazare atât pentru studenții necăsătoriți cât și pentru studenții căsătoriți sunt  publicate pe site-ul facultății într-un anunț anterior;

3.  Punctajul de cazare se alcătuiește prin evaluarea situației școlare pentru toți anii de studiu (media ponderată a anilor de studiu fără a se ține cont de disciplinele opționale sau nota de la interviul de admitere la masterat pentru studenții admiși în anul I la master)

4. Categoriile de studenți care beneficiază de gratuitate la cazare cât și documentele cu care trebuie să se prezinte la cazare pentru încadrarea financiară sunt prezentate pe site-ul facultății într-un anunț anterior;

5. Studenții de anul I licență sunt rugați să aibă asupra lor și cardul de sănătate, pentru înscrierea (opțională) la un medic de familie din Iași