Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Burse sociale, sem II, 2017-2018

06.02.2018 14:02

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL

 – SEM. al II-lea, AN UNIV. 2017/2018 –

 1. Adeverință de salariat pentru venitul net  realizat de părinți în lunile NOIEMBRIE şi DECEMBRIE 2017, IANUARIE 2018.
 2. Cupoane de pensie pentru lunile NOIEMBRIE şi DECEMBRIE 2017, IANUARIE 2018 sau adeverinţă de la Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale – Oficiul de asigurări sociale şi pensii de stat.
 3. Declarație pe propria răspundere pentru părinții care nu realizează nici un fel de venit, însoțită de documente care atestă acest lucru (dacă este cazul), conf. Art.15, lit. a din Ord MEN 3392/2017.
 4. Adeverinţă emisă de primăria de la domiciliul studentului pentru legea nr. 416/2001, cu modificările ulterioare, privind venitul minim garantat (daca este cazul).
 5. Adeverinţă emisă de primăria de la domiciliul studentului, pe numele părinţilor acestuia, pentru teren (Legea nr. 18/1991), modificată în Legea nr 247/2005 şi venituri obţinute din activități agricole conform
 6. Certificat fiscal sau adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice pentru veniturile realizate conform OUG nr. 44/2008.
 7. Adeverinţă de elev / student pentru frații sau surorile studentului, respectiv declarație notariala pentru frații sau surorile studentului cu același domiciliu , care nu sunt elevi/studenți/angajați.
 8. Certificat de căsătorie (copie) pentru părinţii recăsătoriţi sau copie a sentinţei de divorţ (daca este cazul).
 9. Adeverinţă cu veniturile realizate în ultimele 3 luni ale soţului recăsătorit (daca este cazul).
 10. Dovada primirii pensiei  de întreţinere din partea părintelui obligat la plata acesteia sau a înregistrării la judecătorie a cererii pentru pensie de întreţinere (daca este cazul).
 11. Certificatul de deces al unuia din părinţi (daca este cazul).
 12. Dovada primirii pensiei de urmaş sau a înregistrării la Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale a cererii studentului orfan (daca este cazul).
 13. Adeverinţă emisă de Oficiul Registrului Comerţului pentru părinţi (dacă este cazul), din care să rezulte că sunt sau nu asociaţi în cadrul societăților comerciale.
 14. Declarație notarială în cazul părinților divorțați, din care să reiasă ca nu primește pensie alimentară (acolo unde este cazul).
 15. Ancheta socială întocmită de primărie (dacă este cazul).
 16. Certificat medical pentru studenţii bolnavi, în baza Ord. MEN 3392, art. 6, lit. b), art. 15 lit. d), vizat de către medicul de la unitatea medicală a universității.

Pentru acordarea burselor de ajutor social, se va avea în vedere salariul minim net pe economie de 1065 lei pe membru de familie, pentru lunile NOIEMBRIE SI DECEMBRIE 2017 și 1162 lei pe membru de familie pentru luna IANUARIE 2018.

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT PÂNĂ LA DATA DE  24 FEBRUARIE 2018.

! POT BENEFICIA DE BURSĂ NUMAI STUDENȚII DE LA BUGET.

 

Încărcați:

 

IMPORTANT

Studenții bursieri vor depune la secretariat un EXTRAS DE CONT complet care să conțină următoarele informații:

Băncile care au convenții cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, pentru plata burselor studenților, sunt:

În acest sens, după afișarea listelor cu bursieri, studenții sunt rugați să depună URGENT, la secretariat, EXTRASUL DE CONT emis de una din băncile menționate și copie după C.I. În caz contrar, nu este posibilă plata bursei.

Secretariatul