Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

BURSE SOCIALE, sem.I, 2018-2019. Acte necesare

05.10.2018 12:10

FACULTATEA DE CONSTRUCTII ŞI INSTALAŢII

03.10.2018

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL – SEM. I, AN UNIV. 2018/2019

 1. Cerere tip pentru bursă socială (dați click pentru a încărca fișierul World în format .doc)
 2. Declarație de venituri (dați click pentru a încărca fișierul World în format .doc)
 3. Adeverinţă de salariat pentru venitul net  realizat de părinţi în lunile IULIE, AUGUST SI SEPTEMBRIE 2018.
 4. Cupoane de pensie pentru lunile IULIE, AUGUST SI SEPTEMBRIE 2018 sau adeverinţă de la Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale – Oficiul de asigurări sociale şi pensii de stat.
 5. Declarație pe propria răspundere pentru părinţii care nu realizează nici un fel de venit, însoțită de documente care atestă acest lucru (dacă este cazul), conf. Art.15, lit. a din Ord MEN 3392/2017.
 6. Adeverinţă emisă de primăria de la domiciliul studentului pentru Legea nr. 416/2001, cu modificările ulterioare, privind venitul minim garantat (daca este cazul).
 7. Adeverinţă emisă de primăria de la domiciliul studentului, pe numele părinţilor acestuia, pentru teren (Legea nr. 18/1991), modificată în Legea nr 247/2005 şi veniturile obţinute din activităţi agricole conf. Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Certificat fiscal sau adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice pentru veniturile realizate conform OUG nr. 44/2008.
 9. Adeverinţă de elev/student pentru fraţii sau surorile studentului, respectiv declaraţie notariala pentru fratii sau surorile studentului cu acelaşi domiciliu , care nu sunt elevi/studenţi/angajaţi.
 10. Certificat de căsătorie (copie) pentru părinţii recăsătoriţi sau copie a sentinţei de divorţ (daca este cazul).
 11. Adeverinţă cu veniturile realizate în ultimele 3 luni ale soţului recăsătorit (daca este cazul).
 12. Dovada primirii pensiei  de întreţinere din partea părintelui obligat la plata acesteia sau a înregistrării la judecătorie a cererii pentru pensie de întreţinere (daca este cazul).
 13. Certificatul de deces al unuia din părinţi (daca este cazul).
 14. Dovada primirii pensiei de urmaş sau a înregistrării la Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale a cererii studentului orfan (daca este cazul).
 15. Adeverinţă emisă de Oficiul Registrului Comerţului pentru părinţi (dacă este cazul), din care să rezulte că sunt sau nu asociaţi în cadrul societăţilor comerciale.
 16. Declaraţie notarială în cazul parinţilor divorţaţi, din care să reiasă ca nu primeşte pensie alimentară (acolo unde este cazul).
 17. Ancheta  socială întocmită de primărie (daca este cazul).
 18. Certificat medical pentru studenţii bolnavi, în baza Ord. MEN 3392, art.6, lit.b), art.15 lit. d), vizat de către medicul de la unitatea medicală a universităţii)
 19. Dosar plic.

Pentru acordarea burselor de ajutor social, se va avea în vedere salariul minim net pe economie de 1162 lei/membru de familie.

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT PÂNĂ LA DATA DE 19 OCTOMBRIE  2018. POT BENEFICIA DE BURSĂ NUMAI STUDENȚII DE LA BUGET.

IMPORTANT

Studenţii bursieri vor depune la secretariat un EXTRAS DE CONT complet care să conțină următoarele informații:

Băncile care au convenții cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, pentru plata burselor studenţilor, sunt:

În acest sens, după afişarea listelor cu bursieri, studenţii sunt rugați să depună URGENT, la secretariat, EXTRASUL DE CONT emis de una din băncile menţionate. În caz contrar, nu este posibilă plata bursei.

Secretariatul