Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

BURSE DE PERFORMANȚĂ, sem.I, 2018-2019

05.10.2018 13:10

Studenții integraliști, care îndeplinesc condițiile de acordare a bursei de performanta (media peste 9.60 , diplome obtinute la concursuri ştiintifice, activități de voluntariat etc), pot depune dosarul la secretariat până la data de 19 octombrie 2018.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANȚĂ – SEM. I, AN UNIV. 2018/2019

  1. Cerere tip pentru bursă de performanță (dați click pentru a încărca fișierul World în format .doc)
  2. Tabelul completat, referitor modul de îndeplinire a criteriile de evaluare, Anexa 1  (dați click pentru a încărca fișierul World în format .doc)
  3. Dosar plic.

Notă (din Procedura PO.PRS.03 a UTI): 

Bursele pentru stimularea performanţei, atribuite din fondurile bugetului de stat se acordă studenţilor pentru rezultate academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activităţi extracurriculare şi de voluntariat, potrivit metodologiei proprii a fiecărei facultăţi.

Bursele de performanţă se atribuie studenţilor care se încadrează în următoarele cazuri:

a)    şi-au îndeplinit toate obligaţiile didactice, prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/an universitar);

b)    au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, cu condiţia ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,60 pentru nivel licenţă şi 9,70 pentru nivel master;

c)     au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie, brevete sau au participat la concursuri profesionale de nivel naţional şi internaţional, respectiv participarea la sesiuni ştiinţifice.

Bursa de performanţă se acordă una la un număr de 500 studenţi, prin concurs organizat la nivelul facultăţilor. Punctajul se poate stabili conform anexei 1.

Bursele de performanţă se pot acorda începând cu anul al doilea de studiu.

IMPORTANT

Studenţii bursieri vor depune la secretariat un EXTRAS DE CONT complet care să conțină următoarele informații:

Băncile care au convenții cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, pentru plata burselor studenţilor, sunt:

În acest sens, după afişarea listelor cu bursieri, studenţii sunt rugați să depună URGENT, la secretariat, EXTRASUL DE CONT emis de una din băncile menţionate. În caz contrar, nu este posibilă plata bursei.

Secretariatul