Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Gradații de merit pentru cadrele didactice, 2017-2022

18.10.2017 13:10

 

Legat de standardele minimale, vă rugăm să urmați pagina ”Titluri didactice și de cercetare” a Ministerului Educației Naționale.

 

ACTUALIZĂRI

La concursul pentru gradațiile de merit ale cadrelor didactice s-au primit următoarele dosare și au fost desemnate persoanele propuse pentru acordarea gradației de merit:

23.10.2017. Departamentul CG - 2 gradații scoase la concurs

Rezultat, 26.10.2017. Conform documentelor primite de la Comisia de evaluare din Departamentul CG, ambii candidați au obținut dreptul la gradație de merit. Nu s-au primit contestații.

25.10.2017, 23.00h. Departamentul MS - 1 gradație scoasă la concurs

26.10.2017. Deoarece s-a primit o contestație, vineri 27.10.2017 orele 10.00, se va întruni Comisia de rezolvarea a contestațiilor, la sediul Departamentului MS.
Rezultat, 27.10.2017.16.00h. Comisia de rezolvarea a contestațiilor a decis ca dl. ș.l.dr.ing. George Țăranu să fie propus pentru a primi gradația de merit.  

26.10.2017, 9.40h. Departamentul CCI - 1 gradație scoasă la concurs

Rezultat, 26.10.2017. Conform documentelor primite de la Comisia de evaluare din Departamentul CCI, candidata a obținut dreptul la gradație de merit. Nu s-au primit contestații.

 

ANUNȚ INIȚIAL, 18.10.2017

În conformitate cu hotărârile Biroului Consiliului Facultății din data de 18 octombrie 2017, s-a propus ca punctajele să se calculeze în conformitate cu metodologia de evaluare anuală a cadrelor didactice de către management, POB 12, cu grila de evaluare adaptată pentru perioada ultimilor 5 ani academici.

Încadrarea în cerințele posturilor este reglementată de PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFASURARE A CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE, cod.PO.DID.10. Această procedură este cuprinsă în următoarele două fișiere comprimate (.zip):

Legat de standardele minimale, vă rugăm să urmați pagina ”Titluri didactice și de cercetare” a Ministerului Educației Naționale.

În urma analizei, s-a concluzionat că există 4 gradații de merit disponibile, repartizate următoarelor departamente: MS-1, CCI-1, CG-2. De asemenea, s-a stabilit calendarul de desfășurare a procesului de acordare a gradațiilor de merit la Facultatea de Construcții și Instalații după cum urmează:

Joi, 19 octombrie 2017, orele 9.45, sala 0.1R. Întrunirea Consiliului Facultății pentru stabilirea numărului de gradații disponibile pentru fiecare departament precum și a metodologiei de calcul a punctajelor.

Joi, 19 octombrie 2017, la sediul departamentelor. Întrunirea Consililor Departamentelor pentru stabilirea comisiilor de evaluare a dosarelor de obținere a gradațiilor de merit precum și de stabilire a comisiilor de soluționare a contestațiilor.

Până luni 23 octombrie 2017, orele 12.00. Depunerea dosarelor de candidatură la obținerea gradațiilor de merit la sediile departamentelor de care aparțin solicitanții.

De luni 23 octombrie 2017 orele 12.00 până miercuri 25 octombrie 2017 orele 10.00. Evaluarea și transmiterea anexelor completate de comisiile de evaluare, Anexele 4 și 5, către participanții la concurs.

De miercuri 25 octombrie 2017 orele 10.00 până joi 26 octombrie orele 10.00. Depunerea eventualelor contestații la sediul departamentulelor de care aparțin contestatarii.

Vineri 27 octombrie 2017 orele 10.00. Afișarea rezultatelor finale, în urma rezolvării contestațiilor.

Luni 30 octombrie 2017, între orele 8.00 și 12.00. Ședințe de Departament de validare a rezultatelor competiției pentru obținerea gradațiilor de merit.

Luni 30 octombrie 2017, orele 13.00. Ședință de Consiliu al Facultății de validare a rezultatelor competiției pentru obținerea gradațiilor de merit.

Luni 30 octombrie 2017, orele 14.00. Depunerea tuturor documentelor la Recoratul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași.

 

Procedura UTI referitoare la gradațiile de merit ale cadrelor didactice, POB 44, poate fi accesată la Manualul Procedurilor, după cum urmează:

Procedură privind acordarea gradaţiilor de merit pentru personalul didactic titular din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Anexa nr. 1 - Formular “Cerere de înscriere la concursul pentru acordarea gradației de merit”

Anexa nr. 2 - Formular “Raport de autoevaluare pentru gradaţie de merit”

Anexa nr. 3 - Model de “Declaraţie pe propria răspundere”

Anexa nr. 4 - Formular „Apreciere sintetică asupra candidatului”

Anexa nr. 5 - Formular “Clasamentul candidaților care au depus dosar în vederea acordării gradaţiei de merit”

Anexa nr. 6 - Formular “Clasamentul final al candidaților care au depus dosar în vederea acordării gradaţiei de merit, după soluționarea contestațiilor”

 

Legat de standardele minimale, vă rugăm să urmați pagina ”Titluri didactice și de cercetare” a Ministerului Educației Naționale.