Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Erasmus +/cadre didactice. Mobilități

25.09.2017 09:09

MOBILITĂŢI ERASMUS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Selecția cadrelor didactice pentru mobilităţi ERASMUS+ pentru anul academic 2017-2018 va avea loc în ziua de 12 octombrie 2017.

Înscrierea şi depunerea dosarelor de aplicație pentru mobilități ERASMUS+ se va face în perioada 2 octombrie 2017-10 octombrie 2017, la Decanat – dna Secretar Șef Mariana Florea.

Pentru cadrele didactice: Dosarul va cuprinde o cerere cu specificarea universității gazdă solicitate, un Curriculum Vitae şi o scrisoare de motivație.

Interviul va avea loc în data de 12 octombrie 2017 ora 12 în sala de ședințe de la Secretariatul Facultății de Construcții și Instalații (decanat).

Detalii pentru criteriile de eligibilitate, criteriile de selecţie precum şi alte informaţii generale sunt prezentate pe site-ul Facultății de Construcții și Instalații, precum și pe site-ul Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași, secțiunea ERASMUS.

Lista universităţilor partenere care au încheiat acorduri ERASMUS cu Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi este prezentată în fişierul atașat.

 

                                                                                        Coordonator ERASMUS,

                                                                                  Conf. univ. dr. ing. Gabriel OPRISAN