Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Sesiunea de restanțe, Septembrie 2017

19.07.2017 14:07

Pentru Sesiunea de restanțe, Septembrie 2017 la toate programele universitare de licență și toți anii, vă rugăm să consultați:

Restanțele de la programele de master se dau de cadrele didactice titulare simultan cu cele de la programele de licență. De aceea, masteranzii sunt rugați să urmărească datele de examene ale cadrelor didactice din fișierul de mai sus.