Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Gradații de merit 2018-2023. Repartizare pe cadre didactice

05.11.2018 15:11

Notă din 6.11.2018. Conform hotărârii Consiliului Facultății din 6.11.2018, procedura la nivel de departament (depunerea dosarelor, analiza dosarelor, soluționarea eventualelor contestații, etc.) trebuie finalizată și rezultatele înaintate la Decanat până la data de 16.11.2018. De asemenea, rezultate vor trebui supuse votului Consiliului Facultății pe data de 19.11.2018.

Pentru perioada 2018-2023, repartizarea gradaţiilor de merit pe departamente este următoarea:

1. Departament BMTM  - 1 gradație

Dosarele candidaților:

Rezultat, 16.11.2018. Conform documentelor primite de la Comisia de evaluare din Departamentul BMTM, candidatul a obținut dreptul la gradație de merit. Nu s-au primit contestații.

2. Departament CCI       - 1 gradație

Dosarele candidaților:

Rezultat, 16.11.2018. Conform documentelor primite de la Comisia de evaluare din Departamentul CCI, candidatul Daniel Lepădatu a obținut dreptul la gradație de merit. Nu s-au primit contestații.

3. Departament II           - 1 gradație

Dosarele candidaților:

Rezultat, 16.11.2018. Conform documentelor primite de la Comisia de evaluare din Departamentul II, candidatul a obținut dreptul la gradație de merit. Nu s-au primit contestații.

Cei interesați sunt rugați să consulte conducerea departamentului de care aparțin pentru detalii, calendar, criterii etc.

În principiu, dosarele de candidatură trebuie să conțină evaluarea conform Procedurii de evaluare anuală POB.12 extinse la 5 ani.

De asemenea, vă rugăm să consultați Regulamentul de acordare a gradațiilor de merit.

Alte precizări din anii anteriori.