Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Cursul ”SPECIALIST ÎNCERCĂRI NEDISTRUCTIVE”, 26 -28 octombrie 2018

19.10.2018 13:10

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DIN IAȘI împreună cu ”SOCIETATEA ACADEMICĂ DE CONSTRUCȚII PROF. ANTON ȘESAN” vă invită să participați la cursul ”SPECIALIST ÎNCERCĂRI NEDISTRUCTIVE” în perioada 26 -28 octombrie 2018. Acesta se va derula sub forma unui program de instruire organizată la sediul Facultății de Construcții și Instalații din Iași.

Cerințe pentru cursanți:

- absolvent de studii superioare tehnice în domeniul ingineriei civile.

Pentru a asigura un climat de comunicare optim și eficient, cerințele trainerilor pentru cursanți sunt următoarele:

- achitarea taxei de participare în valoare de 275 euro inclusiv TVA (în lei la cursul BNR al zilei), cu minim 3 zile înainte de începerea cursurilor;

- furnizarea datelor necesare în scopul facturării serviciului;

- participarea la cursurile programate.

Persoană contact: Șef lucrări dr. ing. Pohrib Mădălina

Adresa email: madalina.pohrib@yahoo.com

Telefon: 0755056020