Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Finalizare studii de licență 2018. Programarea la testele griă

28.06.2018 15:06

Programarea pentru Proba 1 (”Test de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate” - test grilă) a Examenului de Finalizare a Studiilor Universitare de Licență 2018, se va desfășura după cum urmează:

  • Luni 2 iulie 2018, orele 12.00.
    • Specializarea CFDP -  în laboratoarele de calcul: LC3, LC5
    • Specializarea Instalații pentru Construcții - în laboratorul de calcul: LC4
  • Luni 2 iulie 2018, orele 15.00. Afișarea rezultatelor. 

Atenție! Candidații se vor prezenta cu 30 de minute înainte de începerea testului și vor avea asupra lor un act de identitate (card de identitate, pașaport) și carnetul de student vizat la zi.

Nota 1. Testele constau dintr-un set (în format electronic) de 100 de întrebări  fundamentale și de specialitate specifice fiecărei specializări. Numărul setului de întrebări se trage la sorți de către președintele de comisie de examinare al fiecărei specializări cu 30 de minute înainte de începerea testului. Fiecare întrebare a testului are trei variante de răspuns din care numai una este corectă. Timpul alocat este de 100 de minute.

Nota 2. Candidații care au promovat Proba 1 a Examenului de Diplomă, vor trebui să se adreseze (în cursul zilelor de luni, 2 iulie, sau marți, 3 iulie, 2018) secretarilor de comisii corespunzătoare specializării absolvite pentru planificare privind ordinea intrării la Proba 2 (”Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă”).