Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

CAZARE 2018-2019. Liste provizorii precazare

23.06.2018 09:06

În vederea precazării pentru anul universitar 2018-2019, vă rugăm să consultați

În cazul în care nu vă regăsiți pe listă dar ați depus cerere la decanat și aveți neclarități, puteți depune contestaţie pe adresa de e-mail : cazariconstructii2018.2019@gmail.com  până duminică, 24.06.2018, inclusiv. În formularea contestației vă rugăm să precizați numele complet, anul de studiu (actual) și specializarea.

Câteva aspecte referitoare la calcularea punctajului și condițiile de precazare:

*Punctajul reprezintă media ponderată a tuturor anilor de studiu fără a se ține cont de practica pentru anul universitar 2017-2018

**Se pot precaza doar studenții integraliști pe toții anii de studiu de la ciclurile de studiu licență și masterat (cu excepția familiștilor și a doctoranzilor)

Punctajele se calculează astfel:

*Lista finală va fi publicată luni, 25.06 după soluționarea contestațiilor;

**Repartizarea locurilor va avea loc marți, 26.06.2018 ora 9:00 în sala LB1

 

COMISIA DE CAZARE