Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Liste burse de merit, sem. II, 2017-2018

21.02.2018 10:02

Pentru bursele de merit din semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, se afișează următoarele liste:

Studenţii propuşi pentru bursa de merit pe semestrul al II-lea, an universitar 2017-2018, vor depune la secretariat un extras de cont şi copie după C.I., până la data de 23.02.2018.