Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Proiectul C.I.V.I.C. Anunț 2 - lista studenților selectați

12.02.2018 13:02

Decizie de atribuire

În urma Invitației de Participare din data de 11.01.2018 pentru atribuirea serviciilor de tutoriat pentru studenții din anul I în cadrul proiectului ROSE, sub-proiectul C.I.V.I.C. și a evaluării dosarelor primite, au fost selectați următorii studenți:
1. Babei George Marian
2. Barbacaru Ioana Lavinia
3. Broșteanu Ionuț Alexandru 
4. Chercheja Serghei Dumitraș
5. Cornea Maria Nicoleta
6. Lozneanu Vlad Ionuț
7. Matei Silviu Cristian
8. Mihai Andrei Alexandru
9. Moruz Ruxandra Ioana
10. Onea Ioan Ciprian
11. Tudoriu Stelian Ioan
12. Ursache Ioan

Director Grant,
Ș. l. dr. ing. Georgeta BĂETU