Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

EFECON: Workshop, luni 18 decembrie 2017, orele 12

15.12.2017 15:12

In cadrul proiectului:

PRODUSE ȘI TEHNOLOGII ECOINOVATOARE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CONSTRUCȚII <EFECON>

P_40_295, MySMIS 105524

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași are deosebita plăcere de a vă invita să participați la workshopul:

TEHNOLOGII ECO-INOVATOARE PENTRU ASIGURAREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR”

coordonator: dr. ing. Daniel COVATARIU

             Prezentarea își propune abordarea unor teme privind strategii de proiectare pasivă, tehnologii eco-sustenabile aplicate în industria materialelor pentru construcții, a construirii / reabilitării clădirilor, precum și cele de întreținere și monitorizare în vederea asigurării confortului și siguranței locuitorilor, toate acestea în contextul creșterii eficienței energetice.

            Vă invităm la dezbateri incitante și stimulative, privind evaluarea abordărilor și cercetărilor viitoare în domeniul ecoinovării construcțiilor.

            Totodată, pentru o mai eficientă abordare, vă invităm să parcurgeți sondajul pe site-ul proiectului http://www.efecon.tuiasi.ro/

            Evenimentul va avea loc luni, 18.12.2017, orele 1200, în sala 0.1.R, corpul R al Facultății de Construcții si Instalații.

 

Cu aleasa considerație,

Director de proiect

prof. univ. dr. ing. Dorina ISOPESCU