Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Anunțuri

Clarificări raportare CNFIS - cadre didactice

22.11.2017 16:11

     Ca urmare a intrebarilor adresate CNFIS, dupa primirea de catre universitati a adresei MEN nr. 301E/DGIU/17.11.2017, cu referire la raportarea datelor privind activitatea de cercetare a cadrelor didactice si de cercetare angajate in universitate, cu data de referinta 1 ianuarie 2017 (date necesare pentru calculul indicatorilor de calitate din Clasa IC2. Cercetare stiintifica/ creatie artistica), precizam faptul ca toate documentele suport (ex. doc. Cerinte si recomandari raportare date statistice – IC2017) si machetele de raportare (la nivel individual si instituțional) sunt disponibile pe site-ul CNFIS, în sectiunea Noutati/ Raportare activitatea de cercetare/ creație artistica/ performanța sportiva (2017) (link: http://www.cnfis.ro/raportare2017-activitatea-de-cercetareperformanta-artistica-sportiva/) sau pe platforma ANS (https://date.invatamant-superior.ro/, in sectiunea Upload Documente).
     Totodata, menționam faptul ca in aceasta etapa se vor raporta urmatoarele seturi de date pentru cadrele didactice si de cercetare titulare la 1 ianuarie 2017 (inclusiv cele angajate în condițiile art. 294 alin. (3) – (5) din Legea nr. 1/2011, cu norma intreaga, cu un contract de munca pe perioada determinata):

A)    pentru întreaga activitate:

a)                domeniul si punctajul total CNATDCU, conform criteriilor CNATDCU valabile la 1 ianuarie 2017 (IC2.1);

b)                indicii Hirsch (Google Scholar, Web of Science, Scopus), calculati si prezentati la data curenta (noiembrie-decembrie 2017) – pentru activitatea de cercetare stiintifica (IC2.2);

b1) citarile nominale in publicatii de specialitate si cronici in presa scrisa – pentru activitatea de creatie artistica (domeniul artistic) (IC2.2);
b2) citarile nominale ale activitatilor sportive in publicatii de specialitate si cronici in presa scrisa, titlurile onorifice sau publicațiile de specialitate, realizate la solicitarea unui organism de specialitate reprezentativ – pentru activitatea de performanța sportiva (domeniul stiinta sportului si educatiei fizice) (IC2.2);

B)     pentru activitatea din ultimii 4 ani (2013 – 2016):

a)                articolele publicate in reviste/volume indexate (ISI
Rosu, Galben, Alb sau din categoria ISI Arts&Humanities, ISI Proceedings, IEEE Proceedings, ERIH int1, ERIH int2 sau ERIH+) si brevetele obtinute la nivel national, european sau cele triadice – pentru activitatea de cercetare stiintifica (IC2.3);

b)                realizarea/participarea la proiecte individuale, de grup si colective, respectiv nominalizarile/premiile obtinute – pentru activitatea de creatie artistica (domeniul artistic) (IC2.3);

c)                performanțe sportive obținute in campionate: la nivel universitar, national, european, mondial sau in competitii de reprezentare a Romaniei (si competitiile asimilate campionatelor); recorduri obtinute la nivel national, european, mondial/olimpic – pentru activitatea de performanta sportiva (domeniul stiinta sportului si educatiei fizice) (IC2.3);

Pentru intrebari suplimentare, va rugam sa transmiteti un mail pe adresa cnfis@cnfis.ro


Cu deosebita considerație,
Presedinte CNFIS
Prof.univ.dr.ing. Claudia POPESCU