Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

Licitații

Licitații

Contract servicii de priectare tehnica pentru constructii

Data afisarii 03.10.2008

Documentaţie pentru atribuirea unui contract servicii de proiectare tehnica pentru constructii - CORP C. Data depunerii ofertelor 18.noiembrie 2008 ora 9

Clarificari la documentatia de atribuire servicii de proiectare Corp C

Data afisarii 10.11.2008

Clarificari la documentatia de atribuire servicii de proiectare Corp C

Certificat de urbanism Corp C

Data afisarii 10.11.2008

Certificat de urbanism Corp C

Expertiza Tehnica Corp C - concluzii si recomandari

Data afisarii 10.11.2008

Expertiza Tehnica Corp C - concluzii si recomandari

Plan de incadrare in zona - Corp C

Data afisarii 10.11.2008

Plan de incadrare in zona - Corp C