Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Victor-Florin POTERAŞU

VICTOR-FLORIN POTERAŞU

Prof.univ.dr.ing. Victor-Florin Poteraşu s-a născut la 20 octombrie 1941 în Piatra Neamţ, Judeţul Neamţ. A absolvit liceul „Petru Rareş” din acelaşi oraş în anul 1959 şi între anii 1959-1965 a urmat cursurile Facultăţii de Construcţii de la Institutul Politehnic Iaşi, pe care a absolvit-o în anul 1965 cu nota 10 şi a obţinut diploma de inginer constructor.

În anul 1971 obţine diploma de doctor inginer în specialitatea Mecanică tehnică, în urma susţinerii tezei de doctorat cu titlul „ Problema de optimizare cu aplicaţii la studiul barelor, plăcilor şi învelişurilor subţiri”, sub conducerea prof.univ.dr.doc. D. Mangeron, la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Iaşi.

În perioada 1965-2001 a funcţionat la Facultatea de Construcţii din Iaşi ca asistent, şef de lucrări, conferenţiar, profesor, ţinând cursuri şi seminarii la disciplina de Mecanică teoretică şi cumul la Facultatea de Inginerie de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, cu excepţia anilor 1972-1976 când a funcţionat la Institutul Naţional Politehnic Alger, fiind detaşat de Ministerul Învăţământului.

Între anii 1998-2000 a fost şeful Catedrei de Mecanică teoretică, iar din anul 1990, conducător de doctorat în domeniul Inginerie industrială, calitate în care a coordonat activitatea a 15 doctoranzi.

Activitatea ştiinţifică a prof.univ.dr.ing. Poteraşu Victor Florin s-a manifestat pe o arie întinsă şi variată, care s-a concretizat în publicarea în reviste de specialitate din ţară şi străinătate a unui număr de peste 200 lucrări, prezentarea a peste 40 de conferinţe la universităţi de prestigiu din diferite ţări: USA, Germania, Japonia, Franţa, Austria, Anglia, Italia, Spania, Portugalia, Cehia. Principalele direcţii de cercetare fiind: mecanica sistemelor de mai multe corpuri, materiale inteligente şi compozite, optimizarea şi identificarea sistemelor mecanice şi structurale, metode numerice şi simbolice în studiul sistemelor mecanice şi structurale (elemente finite şi de frontieră, wavelets), interacţiuni între diferite medii şi legi constitutive.

A fost numit preşedinte la diferite secţii ale unor simpozioane ştiinţifice din ţară şi străinătate: Tensometrie, Galaţi, 1989; ELFIN, Cluj, 1991; Constanţa, 1995; Iaşi, 1997; Tehnonav, Constanţa, 1998; Dinamica sistemelor vibro-impact, Longhborough, Marea Britanie, 1998, precum şi membru al unor societăţi ştiinţifice şi academice: EUROMECH, Academia de Ştiinţe din New York, SMIRT (Mecanica structurilor în tehnologia reactoarelor), IACM (Societatea pentru Mecanica computaţională), IABEM (Societatea pentru metoda elementelor de frontieră), Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, Societatea de Matematică Aplicată şi Industrială Bucureşti.

Pe durata activităţii sale didactice, prof.univ.dr.ing. Poteraşu Victor Florin, a publicat un număr de 12 monografii şi cursuri universitare la diferite edituri, a ţinut cursuri la Centrul Internaţional de Ştiinţe Mecanice de la Udine, Italia (1971, 1977, 1978, 1993) şi a onorat diferite invitaţii şi colaborări internaţionale, precum: Universitatea Virginia Tech, USA; Universitatea McGill Montreal, Canada; Tokyo Metropolitan Institute Of Technology, Japonia; Universităţile din Hanovra, Stuttgart şi Karlsruhe din Germania; Universitatea Montpellier, Franţa; Institutul Superior Tehnic Lisabona, Portugalia.

Pentru valoroasa sa contribuţie ştiinţifică, primeşte premiul Academiei Române “Traian Vuia” pentru anul 1993.

Colectivul Catedrei de Mecanică Teoretică