Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Tudor SILION

TUDOR SILION

S-a născut la 30 iulie 1924 în oraşul Cernăuţi - Bucovina. Între anii 1930-1940 a urmat şcoala primară şi cursurile liceului "Aron Pumnul" la Cernăuţi, absolvind în anul 1942 liceul "Gheorghe Lazăr" la Bucureşti.

Între anii 1942-1946 a urmat Facultatea de Construcţii a Politehnicii "Gheorghe Asachi" şi a obţinut diploma de inginer constructor la 31 mai 1947, cu menţiunea "Cum laude".

La 1 octombrie 1948 a fost numit asistent la catedra de Căi ferate de la Facultatea de Construcţii, iar la 6 decembrie 1948 conferenţiar la disciplina "Organizarea şantierelor". În anul 1949 a ţinut cursul de "Protecţia muncii". Până în anul 1960 a predat cursul la care a fost numit conferenţiar, care în timp şi-a schimbat denumirea în "Organizarea şi planificarea lucrărilor de drumuri şi poduri", predat la ambele secţii ale Facultăţii de Construcţii din Iaşi.

Între 1948 şi 1960 a mai predat şi cursurile de "Economia construcţiilor", "Curs general de căi de comunicaţii terestre", "Tehnica securităţii" ş.a.

Permanent a căutat să ţină legătura cu producţia, fie direct, fie prin proiectare sau şcoli de profil ce pregătesc cadre pentru producţie. Astfel, în anul 1949, a condus lucrările de consolidare şi reparaţii la Institutul Politehnic, corp A.

În anul 1951 a proiectat o serie de lucrări în cadrul Ministerului Industriei Uşoare, a Direcţiei Regionale C.F.R. – Braşov s.a.

În anul 1956 a lucrat la Trustul 14 Construcţii Iaşi, ca tehnolog şef la "Alimentarea cu apă a oraşului Iaşi din sursa Prut".

Între anii 1957-1959 a lucrat la Institutul Regional de Proiectare (I.R.P.) Iaşi în calitate de proiectant principal în atelierul de organizare şi ulterior în calitate de membru C.T.I. pentru probleme de geotehnică şi fundaţii.

În perioada 1960-1966, ca inginer proiectant la Atelierul geotehnic al D.S.A.P.C. Iaşi, a întocmit un număr mare de studii geotehnice, dintre care menţionăm: blocuri înalte mal stâng Bahlui Iaşi; cartier Socola - Nicolina Iaşi; cartier Alexandru cel Bun; cartier Cornişa Bistriţa-Bacău; alunecări Copou Iaşi; stabilitate versant Tătăraşi-Iaşi; stabilitate versant Miroslava-Iaşi; microraionările oraşelor din punct de vedere geotehnic (Iaşi, Paşcani, Vaslui, Bârlad şi Huşi).

În anul 1953 s-a înscris la aspirantură la specialitatea Organizare şi planificare, dându-şi toate examenele de minim de candidat în ştiinţe tehnice, pană în anul 1955.

În anul 1962 a reluat aspirantura la specialitatea de Geotehnică şi fundaţii sub conducerea profesorului emerit Aurel Cernătescu şi a susţinut teza de doctorat cu titlul "Contribuţii la studiul stabilităţii versanţilor dealului Copou din raza oraşului Iaşi" - în anul 1966, obţinând titlul de doctor inginer.

În anul 1960 a preluat cursul de "Geotehnică şi fundaţii" pe care l-a predat patru decenii la secţiile: "Construcţii civile şi industriale", "Construcţii hidrotehnice", "Îmbunătăţiri funciare", "Căi ferate,. drumuri şi poduri". Din anul 1974 a mai predat şi alte cursuri înrudite: "Fundaţii în condiţii speciale" şi "Calculul construcţiilor subterane pentru căi de comunicaţii". În anul 1970 a ocupat prin concurs postul de profesor la disciplina de "Geologie, geotehnică şi fundaţii".

A publicat un număr de 120 lucrări ştiinţifice din care 108 sunt în domeniul Geotehnicii şi fundaţiilor, 9 din domeniul Organizării şi planificării şi 3 în alte domenii. A elaborat de asemenea 19 cursuri din care 17 sunt din domeniul Geotehnicii şi fundaţiilor şi două din domeniul organizării şi tehnologiei în construcţii. Trei din aceste cursuri au fost editate pe plan central.

A fost membru în numeroase comisii naţionale pentru problemele de geotehnică şi fundaţii şi membru al societăţii internaţionale de mecanica pământurilor şi fundaţii (I.S.S.M.G.E.). A făcut parte din comisia guvernamentală de specialişti pentru probleme de fundaţii din oraşele Galaţi şi Iaşi.

A participat la Congresul de la Praga cu ocazia dezvelirii plăcii comemorative "Karl Terzaghi" (1969) şi la simpozionul privind distribuţia presiunilor în talpa fundaţiei de la Dresda (1972), unde a prezentat realizările din ţara noastră. A participat la toate conferinţele naţionale de fundaţii, unde a susţinut referate de sinteză (raportor general).

În anul 1973 a participat la al III-lea Congres internaţional de geotehnică şi fundaţii de la Moscova. A lucrat ca profesor invitat la Institutul de Transporturi din Dresda unde a predat la anii III şi IV de studii cursurile de "Geotehnică, fundaţii" şi "Construcţii din pământ".

Din anul 1969 a fost conducător de doctorat, referent oficial şi membru în comisii de susţinere a tezelor.

În anul 1966 a fost numit prodecan la Facultatea de Hidrotehnică, iar în anul 1967 decan la aceeaşi facultate.

În anul 1968 a fost reales decan la Facultatea de Hidrotehnică, iar în anul 1972 decan la Facultatea de Construcţii. În anul 1976 şi 1981 a fost numit prorector al Institutului Politehnic "Gh. Asachi" Iaşi. În această calitate a răspuns de investiţiile institutului din complexul Mal Stâng Bahlui şi complexul studenţesc "Tudor Vladimirescu".

Personalitatea profesorului Tudor Silion este un exemplu de constanţă şi fidelitate faţă de profesie şi instituţia în care a profesat şi s-a remarcat timp de peste 5 decenii, prin creaţie şi creativitate didactică, ştiinţifică, inginerească şi prin contribuţiile aduse învăţământului superior de construcţii din Iaşi, în mod deosebit pentru geotehnică şi fundaţii.

La 20 februarie 2000, a încetat din viaţă profesorul doctor inginer TUDOR SILION, cel care a format şi dezvoltat şcoala ieşeană de geotehnică şi fundaţii, a asigurat prin exemplul personal, experienţa didactică şi tehnică, pregătirea a numeroase generaţii de specialişti, pentru viaţă şi în domeniul construcţiilor.

Noi, cei care l-am cunoscut şi care am beneficiat din plin de calităţile sale ca om, de experienţa şi cunoştinţele în domeniul geoingineriei ale profesorului doctor inginer Tudor Silion, îi aducem un respectuos omagiu şi vom păstra vie în amintire personalitatea şi sufletul său nobil.

Trecerea în nefiinţă a fost şi este regretată de toţi cei care l-au cunoscut şi i-au apreciat deosebita sa activitate.

Prof.univ.dr.ing. Vasile Muşat