Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Sergiu COROBCEANU

SERGIU COROBCEANU

Un reprezentant de seamă al Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi, cadru didactic eminent şi specialist recunoscut, Profesorul Sergiu Corobceanu a desfăşurat în cadrul Catedrei de beton armat, în cei peste 42 de ani, o activitate complexă: didactică, de cercetare, proiectare, expertizare şi asistenţă tehnică.

Şi-a înconjurat totdeauna studenţii şi colegii cu căldura sufletească proprie marilor suflete, de aceea a fost la rândul său răsplătit cu prietenia şi recunoştinţa celor care l-au cunoscut şi apreciat.

S-a născut la Iaşi, în oraşul marilor iubiri pe 3 mai 1938, fiind unicul fiu al unei familii cu vechi rădăcini intelectuale; mama sa, distinsa doamnă Corobceanu Elena născută Rivalette, secretară la Rectoratul Institutului Politehnic veghindu-i cu grijă instrucţia şi educaţia.

În grupul în care şi-a petrecut prietenia şi adolescenţa de pe strada Ralet şi str. Palade, era zâmbetul acelor ani, având o educaţie aleasă; el nu jignea pe nimeni, încercând să-i înţeleagă pe oameni. Era, prin firea şi comportarea sa acel mugure care avea să înflorească, mai târziu, în activitatea de cadru didactic.

După studiile la liceul Costache Negruzzi s-a înscris şi a absolvit Facultatea de construcţii din Iaşi în anul 1960. Între anii 1960 – 1963 este inginer la Trustul de Construcţii din Iaşi, unde urcă treptele consacrării în practica meseriei: şef de punct de lucru, şef de lot, şeful Laboratorului Central.

Din anul 1963 începe afirmarea sa în calitate de cadru didactic, urcând, rând pe rând ierarhia învăţământului superior de la asistent titular (până în 1969 ), şef de lucrări (până în 1978), conferenţiar (între 1978-1990) şi din 1990 până în anul 2005 profesor titular la disciplinele de Beton armat şi precomprimat, Construcţii din beton armat, la CCIA ingineri zi şi seral şi Inginerie civilă limba franceză, Elemente din beton performant (curs Master).

Talentul său didactic, verva şi claritatea expunerii au făcut ca profesorul dr.ing. Sergiu Corobceanu să fie apreciat la superlativ de studenţi, dar şi de colegi, care i-au recunoscut de la început talentul şi profunzimea expunerilor. În plus avea un umor fin, şi o politeţe care i-au adus porecla de ”Boierul”.

A căpătat titlul ştiinţific de doctor inginer din anul 1976, lucrarea sa de doctorat fiind intitulată „Studiul efectului termic asupra betonului”.

Din anul 2000 a devenit conducător de doctorat, finalizând doar o lucrare, din cauza bolii.

Cei care nu-l cunoşteau, văzându-l calm şi politicos de fiecare dată, puteau să-şi închipuie că este doar un intelectual rasat. Dar nu. Profesorul Corobceanu a trudit de-a lungul anilor, în biroul său la conceperea şi realizarea a 19 cărţi, monografii, cursuri şi îndrumare de laborator, apărute în Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, Editura Junimea Iaşi, Editura „Gh.Asachi” Iaşi, Editura Universităţii Tehnice Iaşi.

A avut şi colaborări internaţionale, participând cu lucrări la Weimar şi Budapesta şi publicând lucrări ştiinţifice la conferinţe şi simpozioane internaţionale.

A publicat un număr de 128 articole în Revista Construcţiilor, Şantierul de Construcţii, Buletinele ştiinţifice ale Institutului de Construcţii Bucureşti, Iaşi, precum şi în volumele Conferinţelor Naţionale de Beton şi a Laboratoarelor pentru Materiale de construcţii.

Domeniile de competenţă în care s-a afirmat sunt:

  • proiectarea şi expertizarea elementelor structurale din beton armat şi precomprimat;
  • acţiunea mediilor agresive şi a factorilor naturali ai mediului asupra compozitelor din beton;
  • elemente din beton performant;
  • tehnologii de accelerare a întăririi betonului;
  • betoane cu armare dispersă;
  • tehnologii de intensificare a hidratării cimentului.

Personalitate complexă, profesorul Corobceanu a avut hobbyuri şi preocupări extraprofesionale. A iubit teatru, literatura în general,a avut încercări în literatura umoristică, s-a ocupat de istoria construcţiilor, a iubit muzica simfonică, opera; dar cel mai mult a iubit bridge-ul ajungând campion naţional.

Nu pot însă să uit, în această evocare dragostea sa pentru familie, pentru soţia sa Florinela şi pentru unicul fiu Vladimir Corobceanu care l-a urmat în profesie, făcând parte astăzi din tânăra generaţie de specialişti pe umerii cărora va fi susţinută şi se va dezvolta Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi.

Profesorul dr.ing. Corobceanu Sergiu nu mai este. Umbra lui străbate însă prin paginile cărţilor sale, pe coridoarele catedrei, în sufletul nostru de colegi şi prieteni.

Prof.univ.dr.ing. Liviu Groll