Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Petru-Paul COZMULESCU

PETRU-PAUL COSMULESCU

Prof.dr.ing. Petru-Paul Cosmulescu s-a născut la Slatina, la 17 decembrie 1927. După absolvirea liceului „Radu Greceanu” din localitatea natală, a plecat la Bucureşti, unde a urmat cursurile Facultăţii de Drept din cadrul universităţii, pentru a continua tradiţia unor membri ai familiei sale, avocaţi şi jurnalişti între cele două războaie mondiale.

Evenimentele dramatice, care au modificat societatea românească după cel de-al doilea război mondial, mai ales arestarea unora dintre rudele sale din motive politice, l-au determinat pe tânărul student la drept să-şi schimbe viitoare profesie, corespunzător cu nevoile noii societăţi. În anul 1954 devine student al Facultăţii de Construcţii din Iaşi şi, în anul 1959, o absolvă cu rezultate foarte bune.

În anul 1959 devine şeful Departamentului Tehnic al Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi. Aici a demonstrat multă energie şi pricepere profesională, organizând lucrările de renovare a clădirilor universităţii, cu ocazia jubileului a 100 de ani de existenţă din anul 1960. De asemenea, a participat la construirea unei noi clădiri a Universităţii (corpul B), reconstrucţia castelului lui Alexandru Lăpuşneanu de la Pîngăraţi, care a fost adaptat nevoilor Centrului de Biologie şi Hidrologie al Universităţii, precum şi a Centrului de Biologie şi Hidrologie Agigea. A coordonat lucrările pentru realizarea serelor din cadrul noului Centru Botanic din Iaşi.

Pentru toate aceste importante realizări, guvernul român i-a conferit medalia „Ordinul Muncii”.

Începând cu anul 1964 s-a implicat în cercetarea ştiinţifică, legată de stabilitatea versanţilor din arealul Grădinii Botanice Iaşi, cu ajutorul radio-izotopilor. Studiile efectuate au stat la baza tezei de doctorat, în geotehnică şi fundaţii, pe care a susţinut-o în anul 1968.

În 1969 dr.ing. Petru-Paul Cosmulescu a susţinut concursul pe postul de şef de lucrări la disciplina de Construcţii metalice de la Facultatea de Construcţii din Iaşi, pe care l-a câştigat, ulterior promovând pe post de conferenţiar şi apoi de profesor.

În cei 24 de ani de activitate didactică şi cei 30 de ani de cercetare ştiinţifică, prof.dr.ing. Petru-Paul Cosmulescu a fost remarcat, datorită vocaţiei sale duble de profesor şi de cercetător, obţinând rezultate deosebite:

  • coautor la trei cărţi cu caracter tehnico-ştiinţific : Construcţii metalice (E.D.P. Bucureşti, 1975), Structuri, metalice uşoare (Ed. Junimea Iaşi, 1984), Structuri metalice spaţiale (Ed. Junimea Iaşi, 1991);
  • coautor la trei cursuri şi îndrumare studenţeşti, în domeniul Construcţiilor metalice, editate la Universitatea Tehnică Iaşi;
  • autor sau coautor la peste 50 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale sau cu ocazia simpozioanelor şi a conferinţelor în domeniul construcţiilor.

În 1973-1974, în calitate de bursier al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică de la Viena, a studiat la Institutul Weizman din Rehovoth - Israel unde a abordat teme de cercetare privind utilizarea metodelor cu raze X pentru determinarea unor caracteristici mecanice ale materialelor de construcţie şi terenurilor de fundare.

În anii 1982-1984 a fost profesor la Universităţile din Batna şi Constantine, Algeria, unde a predat cursuri de Rezistenţa materialelor şi Mecanică teoretică.

Prof. Petru-Paul Cosmulescu a fost membru al mai multor asociaţii ştiinţifice şi societăţi precum: Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena, Asociaţia Inginerilor şi Arhitecţilor din Israel, Comitetul Naţional pentru Fizica Construcţiilor şi pentru Controlul construcţiilor cu metode nedistructive.

Imaginea profesorului Petru-Paul Cosmulescu, care s-a stins din viaţă la 18 februarie 1995, cu firea sa calmă, perseverentă şi optimistă, va rămâne mereu în memoria colegilor de facultate, a foştilor săi studenţi şi a tuturor celor care l-au cunoscut.

Conf.dr.ing. Petru Străteanu