Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Nicolae STRAT

NICOLAE STRAT

Nicolae Strat s-a născut la 17 octombrie 1901 în comuna Mîndreşti, jud.Galaţi, provenind dintr-o familie cu vederi largi, democratice, în care tatăl, învăţătorul Zaharia Strat, a dus până la adânci bătrâneţe o neobosită activitate pentru culturalizare şi emancipare socială, pentru organizarea sindicală a învăţătorilor, înfiinţând, împreună cu Spiru Haret, renumitele „bănci populare” care au constituit un preţios sprijin pentru o largă categorie de ţărani şi intelectuali de la sate.

A urmat cursurile liceului Internat „Constantin Negruzzi” din laşi şi apoi Şcoala Politehnică din Timişoara. În anul 1926 a absolvit cursurile Şcolii Politehnice timişorene, specialitatea inginer de mine, susţinând examenul de diplomă cu calificativul „foarte bine”.

După o perioadă de doi ani, în care a lucrat ca stagiar în exploatare, a fost numit inginer ordinar la Inspectoratul IX CFR Iaşi, parcurgând apoi, până în 1946, toate treptele ierarhiei căilor ferate, până la funcţia de şef de serviciu (1946-1948) şi inspector principal CFR.

Începând din anul 1948 inginerul Nicolae Strat a lucrat şi în învăţământul superior, fiind titularizat conferenţiar la Facultatea de Construcţii a Institutului Politehnic ieşean, unde a funcţionat până la pensionare, în octombrie 1966, în cadrul Catedrei de Drumuri şi Poduri.

Conf.ing. Nicolae Strat a funcţionat şi ca profesor la fosta şcoală de subingineri de lucrări publice din Iaşi, în perioadele 1 septembrie 1943 - 31 august 1944 şi 1 septembrie 1945 - 30 noiembrie 1949. În intervalul 1949-1953 a fost profesor şi director la Şcoala medie tehnică de drumuri şi poduri din Iaşi, ducând astfel, concomitent cu activitatea de la politehnică, şi o muncă didactică în învăţământul mediu de specialitate.

În tot acest timp, conferenţiarul inginer Nicolae Strat a lucrat ca specialist de prim rang în domeniul căilor de comunicaţie, în special al construcţiilor de căi ferate, contribuind cu multă competenţă la lucrările de întreţinere şi reparare linii (în cadrul Serviciului L) de la Regionala CFR laşi, la consolidări şi stabilizări de terasamente. A lucrat cu multă dăruire şi abnegaţie, în condiţiile grele de după cel de al doilea război mondial, la refacerea şi modernizarea căilor ferate române, care suferiseră importante distrugeri în urma bombardamentelor.

Cu un elan unanim recunoscut şi cu o pasiune de profesionist a contribuit la expertizarea şi relevarea clădirii Liceului Internat „Negruzzi” din Iaşi, luptând, într-o perioadă de răscruce, pentru refacerea construcţiei şcolii, pe baza datelor strânse şi prelucrate cu meticulozitate şi a calculelor întocmite, într-o epocă în care se punea problema demolării complete a construcţiei vechi.

În cadrul învăţământului superior, conf.ing. Nicolae Strat a predat cursurile de Căi de comunicaţii şi de Construcţii căi ferate. A predat Desenul tehnic de construcţii la diverşi ani, a îndrumat proiecte de Căi de comunicaţii terestre la secţiile facultăţii, împărtăşind cu această ocazie studenţilor din vasta sa experienţă căpătată nemijlocit în producţie. Conf.ing.Nicolae Strat a efectuat de-a lungul anilor o serie de cercetări teoretice şi cu caracter aplicativ în domeniul său de specialitate, menţinând permanent o strânsă legătură cu proiectarea şi execuţia. A editat, în două ediţii, cursul pe care l-a predat.

S-a stins din viaţă la 12 mai 1981.

Prin tot ceea ce a realizat pe tărâm profesional, în producţie şi în învăţământul mediu şi superior, prin ţinuta sa morală, conferenţiarul ing.Nicolae Z. Strat a constituit o vie pildă de dăruire şi profesionalism pentru studenţii şi colaboratorii care l-au cunoscut şi preţuit.