Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Nicolae BOŢI

NICOLAE BOȚI

Profesorul universitar Nicolae Boți, cu o carieră universitară deosebită, se înscrie ca o figură proeminentă, de prestigiu, în rândul inginerilor constructori ieșeni, precum și a specialiștilor din domeniul ingineriei geotehnice și tunelurilor.

Prezența sa a fost una tonică, plină de vigoare, fiind apreciat de colegi și de către studenți atât ca dascăl cât și ca om.

Am avut marele privilegiu de a fi alături de profesorul Nicolae Boți timp de 45 de ani, încă din anul 1969 când am absolvit Facultatea de Construcții din Iași și am fost repartizat în învățământul superior în calitate de cadru didactic, până în anul 2013 când ne-a părăsit destul de repede.

În cei 45 de ani petrecuți alături de distinsul profesor Nicolae Boți, participând la aproape toate evenimentele importante din viața sa, am reușit să descopăr calități deosebite pe care le avea, și anume: aceea de a ajuta pe cei care aveau nevoie de ajutor și omenia de care a dat dovadă în toată această perioadă.

A reușit să mențină un echilibru în cadrul disciplinei de Geotehnică și Fundații între membrii acesteia, având mereu rolul unui arbitru corect și imparțial.

S-a născut la 1 Decembrie 1931, în orașul Brăila, zi în care românii de pretutindeni serbează marea unire, zi care l-a marcat toată viața, fiind un confrate pentru colegii mai tineri, remarcându-se mereu ca o prezență tonică și plină de vigoare.

A urmat clasele primare I-IV la Școala nr. 7 din Brăila în perioada 1939-1943, după care urmează clasele de liceu I-VIII, la Liceul teoretic „Nicolae Bălcescu” din Brăila, în perioada 1943-1951.

În perioada 1951-1956 urmează cursurile Facultății de Construcții de la Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iași.

Anii studenției i-au prilejuit viitorului profesor Nicolae Boți nu numai posibilitatea acumulării de cunoștințe necesare viitorului specialist ci și asimilarea unor formule de viață, a unor imperative necesare devenirii ca om; înțelegând că și în meseria de constructor nu-i de ajuns să fii un foarte bun specialist ci este la fel de important să fii OM.

După absolvirea facultății, a fost angajat în cadrul serviciului tehnic al Primăriei orașului Iași, ca inginer principal, executând lucrări de drumuri, consolidări de versanți și clădiri, poduri, ziduri de sprijin, lucrări subterane cu echipament edilitar gospodăresc și construcții subterane.

Transferat în interes de serviciu, la data de 1 martie 1967, la Direcția de Sistematizare Arhitectură și Proiectare a Construcțiilor (DSAPC) Iași, la atelierul de geotehnică, ca inginer proiectant principal, i se încredințează conducerea lucrărilor experimentale pe terasa Șorogari în vederea stabilirii soluțiilor optime de fundare.

Începând din anul 1963 a fost încadrat ca asistent suplinitor la Facultatea de Construcții la disciplina de Geotehnică și Fundații.

În anul 1969 este titularizat pe postul de asistent, trecând cu funcția de bază în învățământul superior, pentru ca în anul 1973 să fie avansat pe postul de șef de lucrări.

În anul 1975 a susținut public teza de doctorat „Contribuții la studiul pământurilor contractile ale straturilor de fundare din zona orașului Iași” sub îndrumarea regretatului profesor Tudor Silion.

În anul 1980 este promovat, prin concurs, în funcția de conferențiar universitar iar în anul 1991 este avansat prin concurs profesor universitar titular, post pe care l-a onorat timp de 11 ani până la pensionare în anul 2002.

Ca urmare a recunoașterii meritelor sale științifice, în luna februarie a anului 1995 a fost nominalizat conducător științific de doctorat, în ramura de Știință Tehnică, specializarea Căi de Comunicații, Poduri și Tuneluri.

În activitatea didactică, desfășurată de-a lungul anilor, profesorul Nicolae Boți a acordat o importanță deosebită pregătirii sale profesionale, printr-o racordare permanentă la înnoirile survenite în profesia de care s-a legat sufletește și pe care a iubit-o foarte mult.

Având o preocupare permanentă de a-și ridica nivelul de pregătire, a folosit mereu deviza sa de căpătâi-numai învățând tu mereu, poți învăța pe alții.

A elaborat un număr de unsprezece cărți și cursuri universitare apărute în edituri centrale sau multiplicate pe plan local, însumând un număr de 2364 pagini, acestea fiind unanim apreciate atât de către studenții săi cât și de inginerii din producție.

Pe lângă activitatea didactică deosebit de bogată, desfășurată de-a lungul a peste cincizeci de ani, profesorul Nicolae Boți s-a implicat și într-o susținută activitate de cercetare, lucrările științifice însumând peste o sută de titluri, acestea fiind publicate în reviste din țară și străinătate sau în volumele sesiunilor științifice organizate la nivel național.

Rezultatele acestor cercetări sunt cunoscute și aplicate în țară de către specialiști ca urmare a publicării lor în diverse reviste de specialitate.

Având calitatea de expert tehnic și verificator de proiecte la exigențele Af – Rezistența și stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și a masivelor de pământ și A4 – Rezistență și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație, poduri, tunele, profesorului Nicolae Boți i s-a încredințat verificarea tunelurilor de importanță națională: Homorod în lungime de 5.130m și Ormeniș de 6.913m. Tunelul Homorad este situat de-a lungul tronsonului Brașov-Sighișoara din cadrul aliniamentului de cale ferată Brașov-Sighișoara, care face parte din rețeaua feroviară a coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h.

Fiind apreciat și recunoscut ca un bun pedagog, ingenios cercetător și un foarte bun organizator, profesorul Nicolae Boți a fost ales în comitetele de organizare a diferitelor manifestări științifice, organizate în domeniul geotehnicii și fundațiilor în Iași sau în alte localități din țară (membru în comitetul științific și de organizare al: Primei Conferințe Naționale de Construcții Subterane, cu participare internațională, Iași 1993, A II-a Conferință Națională de Construcții Subterane, Brașov 1996, A III-a Conferință Națională de Construcții Subterane, Petroșani 2000, și Președinte al Comitetului Științific, Tehnic și de Organizare al celei de a IV-a Conferințe Naționale de Construcții Subterane, Timișoara 2003).

A fost membru și a avut funcții de conducere la mai multe societăți științifice din țară și străinătate: Asociația Română de Tuneluri (ART), vicepreședinte al Asociației Române de Tuneluri (ART) 1993-2003, Președintele Asociației Române de Tuneluri (ART) 2003-2006; Societatea Române de Geotehnică și Fundații; International Tunneling Association (ITA); International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE (1991).

În plan familial a fost căsătorit cu doamna doctor Maria Mioara Boți, o apreciată profesionistă și de mare distincție comportamentală, care s-a dovedit a fi o minunată parteneră de viață, motiv pentru care în cadru restrâns de prieteni, i se adresa cu apelativul Miorița, acest lucru însemnând foarte mult într-un cuplu adevărat, familia reprezentând sprijinul și motivația tuturor acțiunilor sale.

Fiul profesorului, Ioan (Ionuț) Boți, pe care-l cunosc de când s-a născut, s-a străduit și a izbutit să se ridice la înălțimea așteptărilor părinților. După absolvirea Facultății de Construcții din Iași, în anul 2002, secția Căi ferate, drumuri și poduri, a luat drumul capitalei, unde si-a definitivat studiile efectuate la Iași, continuând cu un program de masterat în domeniul Ingineriei geotehnice și susținerea tezei de doctorat.

În prezent, este cadru didactic la Universitatea Tehnică de Construcții – București, ocupând funcția de șef de lucrări în cadrul Departamentului de Geotehnică și Fundații, fiind stimat și apreciat de studenții care participă cu foarte mult interes la orele predate de șef lucrări. dr. ing. Ionuț Boți.

Profesorul Nicolae Boți s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani, în ziua de 30 decembrie 2013, plecând în penultima zi a anului într-o altă lume.

Cei care l-au cunoscut și care au beneficiat din plin de calitățile sale ca om și ca specialist în domeniul Ingineriei geotehnice îi aduc un respectuos omagiu, păstrând vie în amintire personalitatea și sufletul său nobil.

 

Prof. univ. dr. ing. Vasile GRECU