Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Ionel GOSAV

IONEL GOSAV

Conf. dr. ing. Ionel GOSAV s-a născut la data de 17 iunie 1956 în localitatea Iași.

A urmat cursurile Facultății de Construcții din Iași, secția Construcții Civile, Industriale și Agricole, pe care a absolvit-o în anul 1981. După doi ani de stagiatură și-a început cariera didactică în anul 1983 în cadrul Facultății de Construcții din Iași.

În anul 1996 și-a susținut teza de doctorat cu titlul “Evaluarea nivelului de siguranță a construcțiilor din punct de vedere al durabilității. Soluții de reabilitare”, sub conducerea profesorului Anatolie Mihul.

Activitatea de cercetare s-a axat pe realizarea unor structuri noi din beton armat și precomprimat, durabilitatea structurilor din beton armat și precomprimat, evaluarea și reabilitarea structurilor.

A avut numeroase colaborări internaționale la diferite universități din Europa: Universitatea din Sheffield, City University Londra, Royal Institute of Technology Stockholm, University of Athens-Grecia.

Activitatea didactică și de cercetare s-a concretizat în patru cărți și cursuri universitare și peste 100 de articole științifice publicate atât în revistele de specialitate, cât și la diferitele manifestări științifice din țară și străinătate. A fost membru a unor prestigioase asociații profesionale dintre care amintim: A.I.C.P.S., CIB W094, CZMI, IABSE, FIB, ASTM, CRMIM.

Pe lângă activitatea didactică și de cercetare, Ionel GOSAV a desfășurat o bogată activitate de expertizare și proiectare, având sute de obiective expertizate și proiectate. Prin munca și dăruirea sa a contribuit semnificativ la dezvoltarea comunității ieșene prin activități de expertizare și proiectare ale celor mai importante obiective turistice din Iași.

În calitate de expert tehnic și verificator atestat MLPAT și MCC, a furnizat soluțiile tehnice pentru reabilitarea a numeroase monumente istorice din Iași, dar a și contribuit la realizarea unor construcții noi, reprezentativ fiind complexul Palas Mall din Iași.

De-a lungul carierei, Ionel GOSAV a câștigat respectul și admirația tuturor celor cu care a colaborat și a rămas în memoria colegilor ca un exemplu de dăruire pentru tot ce înseamnă meseria de cadru didactic.

A câştigat Premiul UE pentru patrimoniu cultural in calitatea de responsabil al proiectului de reabilitare a Mănăstirii Golia, partea integranta din „Reabilitarea si dezvoltarea turistica a anasamblului monument istoric Manastirea Golia, Iasi".

A primit Diploma de excelenta pentru Reabilitarea Bisericii Sf. Nicolae Aroneanu oferita de catre Comisia Zonala a Monumentelor Istorice.

A plecat în lumea celor drepți la doar 58 de ani, la 4 octombrie 2016, în plină putere de muncă.

 

Conf. dr. ing. Petru MIHAI