Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Ioan HÎRHUI

IOAN HIRHUI

Mă număr printre cei care consideră că școala trăiește prin realizările celor mai buni slujitori ai săi, așa cum consider firesc să-i omagiem pe aceștia așa cum se cuvine, atât pentru a le evidenția contribuțiile didactice și științifice cât și pentru a nu lăsa generațiile mai tinere să uite cine au fost cei care cu dragoste, competență și abnegație le-au format.

Profesorul universitar dr. ing. IOAN HÎRHUI s-a născut pe 20 iunie 1948 în localitatea Tg. Ocna, județul Bacău.

A urmat cursurile Facultăţii de Construcţii din Iaşi, secția CFDP, pe care a absolvit-o în anul 1971.

În anul 1984 şi-a susţinut teza de doctorat cu titlul ”Contribuții la ameliorarea siguranței circulației rutiere” sub îndrumarea distinșilor prof. dr. ing. Dimitrie Atanasiu și prof. dr. ing. Tudor Silion.

Parcurge toate treptele ierarhice din învățământul superior, iar din anul 1999 este numit profesor universitar la disciplina ”Materiale de construcții”, departamentul Beton, Materiale, Tehnologie și Management.

Între 2008-2012 a fost şeful catedrei Beton, Materiale, Tehnologie și Management.

Activitatea profesională a profesorului IOAN HÎRHUI s-a desfăşurat în domeniul cercetării, managementul calității, managementul sistemului de sănătate și securitate ocupațională, auditului energetic, expertizării şi consolidării construcţiilor. Activitatea de cercetare s-a axat pe metode de perfecţionare a mixturilor termoplastice pentru sistemele rutiere, de valorificare a materialelor locale și a betoanelor de ciment.

A avut colaborări internaționale cu: National Technical University of Athens – Grecia, École Normale Supérieure de Cachan – Paris, Franța și a fost Profesor invitat la Universitatea Tehnică a Moldovei – Chișinău.

Și-a dedicat întreaga viață muncii la catedră și cercetării. Mărturie stau numeroasele publicaţii: peste 100 de lucrări ştiinţifice, publicate în revistele de specialitate din țară și din străinătate, în volumele conferințelor la care participa cu mare bucurie și interes, cărți, manuale şi îndrumătoare, brevete de invenţie. A fost membru CIB-TG16, manager sistem calitate, manager sistem mediu, manager sistem sănătate și sănătate ocupațională, auditor energetic gr.I.

A predat la Facultatea de Construcţii şi la Facultatea de Hidrotehnică şi la ambele facultăţi a fost iubit şi respectat de colegi şi studenţi. A pus tot sufletul în ceea ce făcea, fie că era la ore, fie că era la şedinţe, fie că era pe şantier la expertize sau multe alte lucrări și proiecte în care era implicat.

Dacă ar fi să încercăm o succintă caracterizare a personalității științifice a profesorului IOAN HÎRHUI, am desprinde ca primă trăsătură puterea de muncă extraordinară precum și o mare capacitate de acumulare și sintetizare a cunoștințelor. Lucra mereu, fără odihnă, cu un stil natural care îi era propriu și care nu trăda efortul apreciabil pe care-l depunea! Era de o onestitate și o moralitate exemplare!

Nu trebuie uitate şi alte calităţi precum bunătatea, energia molipsitoare, nobleţea sufletească. Iubea muzica iar noi, cei care îi eram apropiați am avut nenumărate ocazii să ne bucurăm de adevărate ”recitaluri” la acordeon, instrument pe care îl îndrăgea și la care cânta cu plăcere.

A plecat prematur în lumea umbrelor după o luptă nedreaptă și inegală cu o boală necruțătoare.

Timpul, nemilos, așterne peste toți și toate un văl de uitare! Însă, cu siguranță, absolvenții Facultății de Construcții și Instalații din Iași, familia pe care a iubit-o și a susținut-o continuu, prietenii, dar mai ales NOI, discipolii săi ne vom aminti de Profesorul IOAN HÎRHUI ca un model de dăruire în profesia de dascăl, om de ştiinţă şi un OM adevărat, căruia îi aducem un respectos omagiu!

 

Șef lucr. dr. chim. Loredana JUDELE