Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Ioan DUMITRESCU

IOAN DUMITRESCU

S-a născut la 12 februarie 1928 în oraşul Sibiu din părinţii Dumitra şi Gheorghe Dumitrescu, de profesie militar.

După absolvirea şcolii primare a fost elev al Liceului teoretic din Târgovişte şi apoi din Predeal, absolvind în anul 1946. Între anii 1946-1950 a urmat cursurile de zi ale Facultăţii de Construcţii Iaşi, devenind inginer constructor cu diplomă de merit.

Îndrăgind munca didactică, rămâne după absolvire la facultate ca preparator, dedicându-se cu toată fiinţa sa şcolii superioare ieşene de construcţii, onorând de-a lungul anilor, cu înaltă competenţă şi măiestrie pedagogică, calităţile de dascăl şi de specialist de mare valoare în domeniul construcţiilor metalice.

Conştient că activitatea la catedră are o importanţă deosebită pentru formarea studenţilor ca oameni şi ca viitori specialişti, a consacrat întreaga sa viaţă profesiunii de slujitor al şcolii, cu dăruire şi devotament, cu pasiune şi meticulozitate.

Deosebit de exigent cu el însuşi, dotat cu calităţi rar întâlnite de pedagog, înzestrat cu un simţ tehnic remarcabil în domenii multiple, a contribuit la formarea a 28 de generaţii de ingineri constructori, transmiţându-le cu solicitudine cunoştinţe la disciplinele Poduri metalice, Construcţii metalice, Clădiri şi construcţii industriale.

A fost un specialist de renume în domeniul construcţiilor metalice, recunoscut în întreaga ţară pentru soluţiile ingenioase concepute pentru repunerea în funcţiune a structurilor unor construcţii avariate în timpul exploatării: sala de spectacole a Teatrului Naţional “Vasile Alecsandri” din Iaşi, hala centralei termice a Fabricii de rulmenţi din Bârlad, hale de producţie la întreprinderile Niciman, Mecanica-Bucium, fosta clădire metalică din Piaţa Halei, Combinatul de Utilaj Greu din Iaşi etc.

A fost în mijlocul studenţilor până în ultimele clipe ale vieţii, moartea surprinzându-l la catedră.

Fire sociabilă, capabil să descopere şi să aprecieze trăsăturile pozitive de caracter ale studenţilor şi colegilor, modest, atent şi delicat, perseverent în însuşirea tainelor meseriei, conferenţiarul Ioan Dumitrescu rămâne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut ca un simbol al dăruirii generoase pentru profesia de dascăl şi de inginer constructor.

 

Prof.univ.dr.ing. Vasile Pescaru