Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Eugen FLOREA

EUGEN FLOREA

Profesorul Eugen Florea s-a născut la 20 mai 1921, în satul Rediu, judeţul Soroca, nu departe de cetatea vestită a Sorocăi, pe malul Nistrului, ca fiu de preot şi învăţătoare. A urmat cursurile Liceului de Băieţi din Soroca, Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Construcţii de la Institutul Politehnic din Iaşi (1941-1945), ca şef de promoţie, cu diploma de inginer cu menţiunea “Magna cum laude”. A urmat facultatea în situaţia de orfan de ambii părinţi, primul în toţi anii. S-a întreţinut singur şi a răzbit, cum se spune, prin propriile forţe: întreţinerea şi-a asigurat-o prin bursă, meditaţii, traduceri din franceză, rusă şi italiană şi activităţi pe şantiere în timpul vacanţelor. Înainte de susţinerea proiectului de diplomă s-a angajat la Direcţia Regională CFR Iaşi.

A avut o capacitate inepuizabilă de lucru, mai ales la începutul carierei a lucrat şi dimineaţa şi după amiaza, relevând amănunte inedite şi soluţii practice, la fel de proaspăt şi pasionat de la prima până la ultima lucrare: a lucrat în paralel ca inginer, şef de secţie L1-L2 Clădiri Iaşi şi Paşcani, inginer proiectant principal la Regionala CFR Iaşi (post obţinut prin concurs la Departamentul CFR Bucureşti, primul clasat) şi la Institutul Politehnic Iaşi (în 1949, onorific). A realizat proiecte şi a condus execuţia a numeroase obiective CFR pe liniile Iaşi - Bârlad - Ungheni - Paşcani - Dorohoi - Botoşani, respectiv Bacău - Vatra-Dornei - Piatra Neamţ - Fălticeni - Nisipitu: staţia de transbordare Socola, staţii de călători, castele de apă, remize de locomotive, clădiri, construcţii speciale feroviare linii şi poduri metalice şi de beton armat, centrale termice, blocuri de locuinţe şi alte lucrări. A iniţiat şi condus şcoala CFR pentru şefi de echipă - Întreţinere şi construcţii linii şi şcoala de picheri - Construcţii civile.

A început activitatea didactică în 1946, ca asistent la Catedra de Poduri, în 1949 conferenţiar, din 1956 cu norma de bază, atestat conferenţiar în 1965, doctor inginer din 1974, până în 1987, moment în care foştii studenţi şi colaboratori rămaşi la sol i-au urat tinereţe fără bătrâneţe cu prilejul decolării în direcţia pensionare. A predat Drumuri şi lucrări edilitare, Tehnologia construcţiilor, Materiale de construcţie, Exploatarea şi întreţinerea drumurilor, Organizarea şi economia construcţiilor.

Lucrări ştiinţifice, referate, recenzii, conferinţe, contracte de cercetare şi proiectare, documentaţii tehnice pentru Trusturile de Construcţii şi pentru clădirile noi ale Institutului Politehnic, coautor al manualului “Conducerea şi organizarea lucrărilor de construcţii” realizat în colaborare Iaşi - Bucureşti - Cluj - Timişoara şi publicat la editura Didactică şi Pedagogică, proiecte de diplomă, practica în producţie, creator de şcoală în Organizare prin susţinerea colegilor mai tineri (doamna profesor Aurora Dima, domnii profesori Liviu Groll şi Victor Hagiu, ca foşti studenţi, asistenţi şi colegi) sunt câteva activităţi ale Profesorului.

Personalitatea sa profesională nu a umbrit personalitatea sa umană: era accesibil şi generos. Sunt oameni buni care nu pot face multe fapte bune. Profesorul era din cealaltă categorie: om bun care face bine oricui şi oricând. Şi toate aceste fapte bune erau dezinteresate. Când îl cunoşteai, nu puteai să nu-l iubeşti. Iubea enorm profesia, viaţa, familia, oamenii. Era natural, optimist şi respectat axiomatic de inginerii constructori, foşti studenţi.

Amintirea luminoasă a acestui om plin de înţelepciune, tact şi de o mare generozitate va trăi în inima noastră.

Profesore, îţi mulţumim din tot sufletul că ai existat, că ţi-am fost prin preajmă, influenţându-ne în bine în firea noastră proprie.

Prof.univ.dr.ing. Magda Broşteanu