Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Dumitru GORBĂNESCU

DUMITRU GORBĂNESCU

Distins cadru didactic şi valoros cercetător, prof. univ. dr. ing. Dumitru Gorbănescu a contribuit timp de peste patru decenii la pregătirea şi formarea a numeroase generaţii de specialişti în domeniul construcţiilor.

S-a născut la 12 octombrie 1941 în comuna Moldoveni – Neamţ dintr-o familie de învăţători. urmând cursurile primare în comuna natală.

Cursurile liceale le-a urmat în oraşul Roman la Liceul “ Roman Vodă ” unde s-a remarcat ca un excelent elev cu precădere în ştiinţele exacte, participând la numeroase olimpiade şi concursuri naţionale.

În anul 1960 susţine examenul de admitere la Facultatea de Construcţii din cadrul Institutului Politehnic “Gh. Asachi” Iaşi pe care a absolvit-o în anul 1966.

Pe parcursul anilor de studenţie a fost un excelent student atras de toate disciplinele şi un coleg remarcabil, fapt pentru care la absolvire a fost repartizat în învăţământul superior la catedra de “Statică şi Rezistenţa materialelor” din cadrul Facultăţii de Construcţii, Institutul Politehnic „Gh. Asachi ” Iaşi, condusă de distinsul şi regretatul prof.univ. dr. ing. Anton Şesan.

La 1 august 1966 este încadrat la catedră ca preparator, iar în anul următor a fost promovat ca asistent şi titularizat în 1970.

În calitate de asistent, a condus cu competenţă profesională seminarii şi lucrări la disciplinele: „Rezistenţa materialelor”, „Teoria elasticităţii”, „Statica construcţiilor”, „Mecanica Construcţiilor”, „Metode numerice”, „Programarea la calculatoare electronice”.

Din anul 1973 a funcţionat ca şef de lucrări, în anul 1981 susţine doctoratul cu teza “Grinzi pereţi cu rigiditate variabilă “în cadrul Facultăţii de Construcţii Cluj-Napoca obţinând titlul de doctor inginer în inginerie civilă. În anul 1985 este promovat pe post de conferenţiar, titularizat prin concurs în anul 1990, iar din anul 1993 titularizat pe post de profesor la disciplinele „Rezistenţa materialelor”şi „Teoria elasticităţii şi plasticităţii”.

Activitatea didactică a prof. dr. ing. Dumitru Gorbănescu se remarcă printr-o distinsă ţinută universitară, un înalt nivel ştiinţific, o deosebită pregătire profesională. S-a preocupat în permanenţă de dezvoltarea bazei materiale a laboratoarelor de Rezistenţa materialelor şi Fotoelasticimetrie ale catedrei prin introducerea unor noi lucrări de laborator la nivelul tehnicilor de experimentare actuale, proiectarea şi realizarea unor standuri şi dispozitive originale.

Activitatea didactică este susţinută şi de manualele didactice universitare publicate: Rezistenţa materialelor (vol. III şi IV, I.P. Iaşi, 1990); Rezistenţa materialelor (U.T. “Gh. Asachi„ Iaşi, 1992); Rezistenţa materialelor (Ed. Ştiinţă şi Tehnică Bucureşti, 2005) etc.

Între anii 1975 şi 1985 a predat şi cursuri postuniversitare, iar în paralel a desfăşurat activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul catedrei, publicând numeroase lucrări ştiinţifice. Principalele domenii de cercetare-dezvoltare sunt: metode numerice de calcul în mecanica corpurilor deformabile, calculul elementelor şi structurilor de rezistenţă la acţiuni statice şi dinamice, studiul elementelor structurale cu pereţi subţiri, interacţiunea structură - teren de fundare etc.

Rezultatele obţinute au fost materializate în peste 70 de lucrări de specialitate din care 45 publicate în ţară şi străinătate, 10 comunicate la sesiuni ştiinţifice şi 22 reprezentând studii şi cercetări pe bază de contract. La 25 dintre lucrări a fost unic autor sau prim autor. Lucrările se remarcă prin aport original teoretic – fundamental, experimental, aplicativ, cât şi prin utilizarea rezultatelor în proiectare şi realizarea unor obiective fizice, pentru elaborarea de recomandări şi normative.

Ca o recunoaştere a meritelor sale ştiinţifice a fost membru al Societăţii Academice de Construcţii “Anton Şesan” Iaşi, SACS, SIAC.

A slujit cu devotament şi multă pasiune învăţământul timp de 41 ani, fiind fidel catedrei “Mecanica Construcţiilor” de unde s-a pensionat la 1 octombrie 2007.

Prof. univ. dr. ing. Dumitru Gorbănescu a trecut în nefiinţă la 18 mai 2009.

Catedra de Mecanica Construcţiilor