Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Doina-Smaranda NOUR

DOINA SMARANDA NOUR

Profesorul univ.dr.ing. Doina Smaranda Nour s-a născut la data de 30 iunie 1942 în localitatea Roman, judeţul Neamţ.

A urmat cursurile Facultăţii de Construcţii din Iaşi şi a absolvit în anul 1965 cu Diplomă de Merit. A fost şef de laborator între anii 1965-1966, iar din anul 1966 început activitatea didactică, mai întâi ca preparator (1966-1971), apoi asistent suplinitor (1967-1971), asistent titular (1971-1974), şef lucrări (1974-1981), conferenţiar (1981-1991) şi profesor din 1991.

În anul 1977 şi-a susţinut teza de doctorat la Universitatea Tehnică Timişoara sub îndrumarea distinsului profesor Constantin Avram având ca temă fisurarea grinzilor din beton precomprimat.

Între 1996-2000 a fost şef catedra Beton, Materiale şi Tehnologie.

Activitatea profesională a profesorului Doina Smaranda Nour s-a desfăşurat în domeniul cercetării, proiectării, expertizării şi consolidării construcţiilor. Activitatea de cercetare s-a axat pe metode de perfecţionare a metodelor de calcul a elementelor din beton armat şi beton precomprimat, în domeniul terapiei şi patologiei construcţiilor degradate de diverse cauze, în domeniul consolidărilor. Sub îndrumarea d-nei Profesor Doina Nour au fost proiectate numeroase structuri din beton armat şi beton precomprimat, consolidări la diferite obiective industriale (S.C, Petrotub Roman, Uzina metalurgică Iaşi etc.), construcţii civile (şcoli, clădiri de locuit), sau de patrimoniu (centrele istorice ale oraşelor Botoşani, Roman, biserici: Biserica 40 de Sfinţi, Biserica lui Ştefan cel Mare şi Sfânt Borzeşti etc.).

Activitatea didactică şi de cercetare s-a concretizat în numeroasele publicaţii: peste 150 de lucrări ştiinţifice, manuale şi îndrumătoare, brevete de invenţie. A fost membră AICPS, membru SIAC, AICR, membru în Comisia de Betoane, AOS.

A predat la Facultatea de Hidrotehnică şi la Facultatea de Construcţii şi la ambele facultăţi era iubită şi stimată de colegi şi studenţi. A pus tot sufletul în ceea ce făcea, fie că era la ore, fie că era la şedinţe de sindicat, fie că era pe şantier la expertize sau urmărea lucrări de consolidare.

Nu trebuiesc uitate şi alte calităţi precum bunătatea, generozitatea, energia debordantă, nobleţea sufletească. Iubea poezia (a scris un mic volum de versuri), iubea muzica, pictura.

S-a stins din viaţă pe neaşteptate, renunţând la luptă mult prea uşor.

Profesor Doina Smaranda Nour rămâne în sufletele tuturor celor care au cunoscut-o un model de dăruire în profesia de dascăl, om de ştiinţă desăvârşit şi un OM adevărat căruia îi aducem un respectuos omagiu.

Prof.univ.dr.ing. Marinela Bărbuţă