Google

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași

In memoriam

Constantin ŞERBESCU

CONSTANTIN ŞERBESCU

S-a născut la 19 mai 1937 la Iaşi. A fost elev al liceului “Costache Negruzzi” (1951-1954) şi student la cursuri de zi al Facultăţii de Construcţii din Iaşi (1954-1959). A lucrat în perioada 1959-1968 ca inginer la Direcţia Apelor Iaşi, din 1964 cumulând şi funcţia de asistent suplinitor la disciplina de Construcţii metalice.

În 1968 se mută cu funcţia de bază la Facultatea de Construcţii, unde, datorită calităţilor sale didactice deosebite şi de cercetător ştiinţific, este titularizat prin concurs şef de lucrări (1971), conferenţiar (1977) şi profesor (1990).

În 1975 Constantin Şerbescu a devenit doctor-inginer cu o teză meritorie despre coroziunea construcţiilor metalice şi metodele de a o preveni.

Foarte energic, dotat cu perseverenţă şi cu talent pedagogic, profesorul Constantin Şerbescu a realizat o operă semnificativă în domeniul construcţiilor metalice. Este coautor al cărţilor “Probleme speciale în construcţii metalice”, 1984, “Alcătuirea şi calculul structurilor metalice pentru hale industriale”, 1987 şi “Structuri metalice spaţiale”,1991, toate apărute la Ed. Tehnică Bucureşti. De asemenea este coautor al manualului de Construcţii metalice pentru studenţi apărut în Editura Didactică şi Pedagogică, ediţiile 1983 şi 1995, precum şi autor sau coautor al mai multor cursuri şi îndrumare de specialitate tipărite la Rotaprint I. P. Iaşi. Este autorul a 60 de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor reuniuni ştiinţifice naţionale sau internaţionale în domeniul construcţiilor metalice.

Constantin Şerbescu şi-a ales ca domeniu de cercetare coroziunea elementelor de construcţii metalice şi metode de prevenire a ei. El a conceput şi realizat instalaţii pentru cercetarea experimentală în laborator şi “in situ” a acestui fenomen, obţinând rezultate care l-au făcut cunoscut printre cercetătorii români şi străini în domeniu. În 1987, 1989 şi 1993 a organizat la Iaşi conferinţe naţionale despre coroziunea construcţiilor metalice şi metodele de protecţie anticorosivă.

A fost conducător de doctorat atestat de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului şi, de asemenea, expert tehnic şi verificator de proiecte atestat de Ministerul Lucrărilor Publice şi al Amenajării Teritoriului pentru domeniul construcţiilor metalice.

Foarte bun organizator, profesorul Constantin Şerbescu a îndeplinit funcţiile de prodecan al Facultăţii de Construcţii şi de prorector al Institutului Politehnic.

Plecat prematur în lumea umbrelor, profesorul Constantin Şerbescu rămâne în memoria foştilor săi studenţi şi colegi un exemplu de dăruire pentru profesia de profesor, inginer şi cercetător în domeniul construcţiilor.

Prof.univ.dr.ing. Vasile Pescaru